Meny

Fortsatt distansundervisning på högstadiet vecka 9 och 10

Det blir fortsatt distansundervisning varannan vecka på högstadiet de två första veckorna efter sportlovet. Årskurs 7 kommer dock att vara på skolan i helklass istället för i halvklass efter lovet. Information går ut till vårdnadshavare på SchoolSoft under dagen

Distansundervisningen på Nyköpings högstadium kommer att fortsätta under vecka 9 och 10 med samma upplägg som idag. Skillnaden är att årskurs 7-eleverna är på plats i skolan i hela klasser, istället för i halvklass som under vecka 6-7. Skolan begränsar antalet elever genom att hälften av klasserna är på plats i skolan och hälften har distansundervisning, såsom vi har gjort med åk 8 och 9. Skolan arbetar för att hålla avstånd.


Vecka 9
7c, 7d, 7g, 7k, 7l, 7o har undervisning på skolan. De årskurs 8 och 9 som har haft undervisning på plats under v.5-7 har även undervisning i skolan vecka 9. Övriga klasser har distansundervisning.


Vecka 10
7a, 7b, 7e, 7f, 7i, 7j, 7m, 7n, 8c, 8d, 8e, 8f, 8i, 8j, 8o, 8p, 9c, 9d, 9g, 9h, 9k, 9l, 9o, 9p har undervisning på skolan. Övriga klasser på distans. Vid ett ev. beslut om fortsatt distansundervisning från v.11 är det dessa klasser som fortsätter att vara fysiskt i skolan fram till påsklovet.

Information om undervisningen från vecka 11 och framåt kommer under slutet av vecka 9. Som vanligt kan det svänga snabbt kring smittspridning men skolan fortsätter hålla vårdnadshavare informerade med så mycket framförhållning som möjligt.