Värdegrundsarbete uppmärksammas nationellt

Inom I-bas på Nyköpings högstadium pågår ett värdegrundsarbete för nyanlända elever om det svenska samhället. Den 23 januari 2018, besökte SVT:s samhällsprogram Agenda Alpha för att filma till programmet.

Värdegrundsarbetet har drivits sedan 2015 med syfte att ge nyanlända elever kunskap och förståelse om samhället i Sverige. Att arbetet nu uppmärksammas nationellt är betydelsefullt för både lärare och elever. Tidigare i veckan publicerades även en artikel i Aftonbladet om värdegrundsarbetet på Nyköpings högstadium. 

- Det känns jätteroligt och viktigt att vårt arbete uppmärksammas i media, säger Annelie Danling Brash, lärare och samordnare för nyanlända på Nyköpings högstadium. Vi är stolta över det vi gör tillsammans med våra elever och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Under dagens inspelning håller Annelie en föreläsning för eleverna om olika religioner och kulturer som finns i Sverige. Tillsammans diskuterar de sedan de aktuella ämnena och får skriva ner sina tankar. Ett filmteam från SVT följer föreläsningen och intervjuar elever och lärare inför kommande Agenda. 

Programmet sänds på söndag den 28 januari kl. 21.15 i SVT 2.

Ibas agenda 20180123 4.jpg

Föreläsningar och diskussioner om samhället

Det är utifrån styrdokument i Läroplanen för grundskolan som värdegrundsarbetet leds, vilka belyser vikten av skolans demokratiska uppdrag och fostran. Varje vecka får eleverna ta del av schemalagda föreläsningar och frågeställningar i olika ämnen, exempelvis demokrati, jämställdhet och religion. När man öppnar upp för samtal kring hur vårt samhälle fungerar, blir det mer begripligt för de nyanlända, menar Annelie. 

- Det är genom att lyfta frågor om samhället vi kan bygga broar mellan deras hemländer och Sverige. Värdegrundsarbetet öppnar generellt en bredare väg för tolerans och respekt för likvärdigheten, i samhället och hos våra elever. Det bevisar verkligen att Nyköpings högstadium är, och ska vara, en skola för alla, säger hon.

Utbildning mot rasism och främlingsfientlighet

Under hösten har arbetslaget för värdegrundsarbetet deltagit i Skolverkets uppdragsutbildning mot rasism och främlingsfientlighet. Syftet med utbildningen är att tillföra ytterligare kunskap i det pågående värdegrundsarbetet och förankra det vidare till fler lärare och elever. Utbildningen har just avslutats med presentationer av deltagarnas examensarbeten, som bland annat är handlingsplaner för motverkan av exempelvis extremism.