Meny

All undervisning på distans från och med 26 mars

Nyköpings högstadium går över till undervisning på distans för alla elever från och med fredag 26 mars till och med fredag 2 april. Information går ut till vårdnadshavare under dagen via Schoolsoft och klassmentorer.

Vi har idag tagit beslutet att övergå helt till distansundervisning på Nyköpings högstadium från och med imorgon, fredag 26 mars och fram till och med fredag 2 april.

Efter påsklovet är tanken att skolan öppnar igen och att vi då fortsätter med att ha hälften av eleverna i skolan och hälften har distansundervisning, där elever kommer in varannan vecka. Nytt schema publiceras i SchoolSoft.

  • Imorgon fredag 26/3 är skolan öppen för eleverna att hämta skolmaterial, meddela mentor om ni då missar distanslektioner.
  • De elever som önskar matlåda för onsdag och torsdag nästa vecka kan beställa det via mentor senast imorgon fredag 26/3.
  • Skolskjuts avbokas av vårdnadshavare.
  • Särskolan omfattas inte av distansundervisning.
  • Lovskola på påsklovet sker på plats i skolan.

Grunden till beslutet är att vi just nu har ett mycket stort bortfall bland både medarbetare och elever, i vissa fall finns bara en lärare på plats i ett helt arbetslag. Vi har under hela hösten och vintern jobbat aktivt med att minska smittspridningen på skolan genom att följa de rekommendationer som finns, hålla avstånd, affischera och sätta upp klisterlappar, haft utökade städrutiner, möjlighet till distansarbete för medarbetare och elever, men märker att det ändå inte räcker. Det finns en utbredd oro hos både elever och medarbetare på skolan, kopplad till situationen med pandemin.

- Genom att tillfälligt helt gå över till distansundervisning vill vi ta vårt ansvar för att minska smittspridningen, som fortfarande ökar i hela Sörmland, samt öka tryggheten för elever och medarbetare. Vi gör det i samband med påsklovet i ett försök att minimera elevernas bortavaro från skolan och närundervisning, säger rektor Maria Eneqvist.

Beslutet är fattat tillsammans med skolans nämnd, Barn och ungdomsnämnden och skolchef Anci Stierna.