Meny

Tre år på Naturvetenskapsprogrammet

Underrubrik saknas

En gång per läsår anordnas en samvarodag där elever med samma intressen umgås över klass- och årskursgränser. Eleverna själva bestämmer innehållet på dagen.

Första året

Under första året läser alla som valt NA-programmet samma kurser. De gemensamma kurserna består till största delen av gymnasiegemensamma ämnen samt en del karaktärsämnen. Vi gör också exkursioner, exempelvis det spännande uppdraget: rädda musslorna i Kilaån!

Sedan flera år tillbaka har de nya eleverna i årskurs 1 fått en dag tillsammans på Stjärnholm. Syftet har varit att under roliga och lättsamma former lära känna varandra och svetsas samman som klasser. Under dagen ägnar vi oss åt kanotpaddling, samarbetsövningar på aktivitetsbanan samt grillning och tävlingar.

Under årskurs ett presenteras programmets olika inrikningar. På våren i årskurs ett gör du ett val av inriktning inför årskurs 2. 

Andra året

Under andra året tillkommer, beroende på vald inriktning, inriktningskurser och valkurser. Vi arbetar ämnesövergripande med ett projekt på Sävö. Eleverna i årskurs 2 åker varje år till Tom Tits i Södertälje och genomför roliga experiment. Gymnasiearbetet, som är ett större arbete med profilering mot programmets mål och den valda inriktningen, introduceras och påbörjas.

Tredje året

Under det sista året introduceras gymnasiearbetet och inriktningen blir tydligare genom de valbara kurserna.

Kontakta oss

Naturvetenskapsprogrammet

Resultatenhetschef
Björn Löfstedt
0155-24 81 03
bjorn.lofstedt@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Charlotte Wargclou
073-412 15 85
charlotte.wargclou@nykoping.se

Kontakt Nyköpings gymnasium

0155-45 72 00
nykopingsgymnasium@nykoping.se


Besöksadress:
Svedelius väg 9, NyköpingKontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: