En elev som sitter och målar

Individuellt program

Utbildningen på ett individuellt program ska erbjuda elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Detta passar dig som behöver en lugnare studiemiljö och studietakt. 

Istället för betyg bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav antingen för grundläggande kunskaper eller fördjupande kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar.

På individuellt program kan du läsa både ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad du kan kombinera. Utbildningen är på fyra år, sammanlagt 3 600 timmar.

I de individuella programmen ingår följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och hälsa
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Kontakta oss

Gymnasiesärskolan

Ansvarig skolledare
Lena O´Connor
0155-24 81 05
lena.oconnor@nykoping.se

Samordnare
Åsa Brorsson
073-773 79 51
asa.brorsson@nykoping.se

Kontakt Gripen

0155-45 72 00 (knappval 1)
nykopingsgymnasium@nykoping.se

Vi finns på Gripen, besöksadress: Svedelius väg 7.

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: