Yrkesintroduktion

Syftet är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som hjälper dem att komma in på arbetsmarknaden eller att studera på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktionen står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.  

Utbildningen anpassas efter varje elev

Utbildningen kan läggas upp på olika sätt beroende på elevens mål i framtiden. En stor del av utbildningen består av praktik inom olika branscher så som restaurang, affär och barnomsorg.Du kan också läsa in ämnen från grundskolan för att bli behörig att söka ett nationellt yrkesinriktat program. Även detta upplägg sker i kombination med praktik.

Yrkesintroduktionen söks via gymnasiewebben precis som alla andra program. Du kan välja mellan:

  • IMYRK – detta är ett allmänt yrkesintroduktionsprogram där vi erbjuder undervisning utifrån dina önskningar. Du kan få snickra, måla, mecka osv. Du går på Gripen.  
  • IMYRKVO – som är en inriktning mot Vård- och omsorgsprogrammet. Du går på Gripen.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär