Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammet är till för dig som av någon anledning inte är behörig på gymnasiet. Här får du behörighet, förebreds för arbetslivet eller annan utbildning. Här jobbar lärare och kvalificerade handledare tillsammans med eleverna. Du ges möjlighet att ta sats mot framtiden.

Under utbildningen får du hjälp med att knyta kontakter som du har nytta av i dina fortsatta studier eller när du ska skaffa ett jobb. Du får uppleva arbetslivet genom praktik och du får delta i spännande studiebesök och aktiviteter. Nyköpings gymnasium erbjuder dig fyra olika introduktionsprogram:

Preparand (PRE)

Detta är för dig som har hög studietakt och kort resa kvar till behörighet.

Individuellt alternativ (IND)

För dig som vill bli behöriga för fortsatta studier på nationellt program, men behöver minst ett år på dig för att nå målet.
För elever som behöver extra lugn och ro, tydlig struktur, till exempel elever inom autismspektrat finns INDS, även kallat Stegen. Lärarna har expertkompetens.

Yrkesintroduktion

För dig som siktar på jobb och vill kombinera studier med praktik. Du har möjlighet att pröva dig fram på arbetsmarknaden inom olika branscher så som restaurang, snickeri, affär och barnomsorg. Vi erbjuder dig undervisning utifrån dina önskningar.

Yrkesintroduktion söks via gymnasiewebben precis som alla andra program. Här kan du läsa mer om yrkesintroduktion.

Språkintroduktion

För dig som behöver lägga tyngdpunkten på att utveckla dina färdigheter i svenska språket. Du kan läsa mer här.

För att gå på Introduktionsprogrammen (IM) ska eleven vara obehörig till nationellt program. Några av inriktningarna är öppna att söka även för elever i grundsärskolan. Kurator, skolsköterska, studievägledare och specialpedagog finns kopplade till verksamheten.

Som elev på introduktionsprogrammen får du regelbundet hjälp med studieteknik och studieplanering. Du får studiemedel från CSN för alla våra utbildningar, förutsatt att du är närvarande såklart. Om du praktiserar får du pengar för att ordna lunch på egen hand.

Introduktionsprogrammen har i huvudsak sina lokaler på Gripenområdet. Idag är vi en del av Nyköpings gymnasium och samarbetar då det behövs med de nationella programmen, Campus Nyköping och Arbetsförmedlingen.

Kontakta oss

Ansvarig skolledare
Introduktionsprogrammen
Andreas Fager
073 - 426 87 29
andreas.fager@nykoping.se

Språkintroduktion
Malin Thunström
0155 - 45 76 55
malin.thunstrom@nykoping.se 

Administration
Leni Ekberg
leni.ekberg@nykoping.se

Annelie Rosén
annelie.rosen@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare 
Åsa Söderlund 
0155 - 24 83 79 
asa.soderlund@nykoping.se 

Sandra Poma 
073 - 149 30 33 
sandra.poma@nykoping.se 

 

Besöksadress: Svedelius väg 7 
nykopingsgymnasium@nykoping.se

Kontaktformulär