Tre år på Ekonomiprogrammet

På Ekonomiprogrammet arbetar vi tematiskt med flera kärn- och karaktärsämnen. Du får bra överblick över hur dina kurser hänger ihop och hur de passar in i verkligheten utanför skolan. Vi gör studiebesök och vi arbetar med projekt som genomförs i samarbete med verkliga företag. Du utvecklar, steg för steg, ditt entreprenörskap, din förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och samarbeta. 

Årskurs 1

Under ditt första år på Ekonomiprogrammet får du en första inblick i företagens värld. Du besöker företag och kan genom dina studier få en bättre förståelse för deras verksamhet. Vi arbetar ämnesövergripande i teman och projekt där flera kurser kan vara inblandade, exempel på ämnen som kan beröras är: Demokrati, Hållbarhet, samt Brott och samhällspåverkan.

När det gäller matematik finns möjlighet till olika spår beroende på vilken takt som passar dig. Moderna språk kan du läsa på nybörjarnivå eller fortsättningskurser.

Årskurs 2 och 3

Under ditt andra och tredje år på Ekonomiprogrammet fördjupar du dina kunskaper i ekonomi och företagande genom olika projektarbeten och genom att starta och driva ett UF-företag. Du kan välja att fördjupa dig inom ekonomi eller inom juridik. Tack vare programstrukturen kan du oavsett inriktning du väljer ges möjlighet att bli Diplomerad gymnasieekonom.

Vi har ett stort utbud kurser för dina individuella val, så du får stora möjligheter att välja efter dina egna intressen.

Kontakta oss

KontaktFormulär