Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på en yrkeshögskola. Arbetsmarknaden är god i Nyköping med omnejd och i regel får våra elever jobb direkt efter gymnasiet. Flera tänkbara yrken är exempelvis snickare, murare, plattsättare, målare och plåtslagare.

Programmet riktar sig till dig som vill:

  • ha ett fritt och omväxlande arbete med många möjligheter
  • arbeta i små arbetslag och där arbetsplatserna skiftar
  • arbeta med moderna maskiner, men också med gediget gammalt hantverk
  • få en grundläggande behörighet till fortsatt utbildning och möjlighet att varva studier med arbetsplatsförlagd utbildning
  • ha stora möjligheter till jobb efter dina gymnasiestudier

På Bygg- och anläggningsprogrammet blandas teori med praktik. Under andra året får du möjlighet att arbeta på en arbetsplats under ett antal veckor (APL). Programmet har åtekommande EU-samarbete där eleverna är med och är delaktiga i olika projekt.

På programmet lägger vi stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa. Vi arbetar även för ett hållbart samhälle med att använda miljöanpassade tekniker och miljöanpassad material.

Vi arbetar också med Hjärngym, ett utvecklingsprojekt med syfte att ge elever och personal mer kunskap om hur livsstil påverkar hälsan. Genom ökad kunskap finns stor möjlighet att skapa optimala förutsättningar för inlärning och utveckling.

Du får en yrkesexamen men kan också göra kursval i exempelvis svenska och engelska för att få behörighet att studera på högskola. Du har också möjlighet att kvalificera dig till yrkes-SM.

Programmet erbjuder tre inriktningar:

Husbyggnad

Inriktningen ger dig kunskap om byggnation och renovering av byggnader och andra anläggningar. Du får kunskaper som gör att du kan arbeta som exempelvis snickare, plattsättare eller murare. I poängplanen för läsåret 19/20 kan du se hur kurser och ämnen är fördelade under dina tre år.

Måleri

Inriktningen ger dig kunskap om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg. Du får kunskaper som gör att du kan arbeta som exempelvis målare. I poängplanen för läsåret 19/20 kan du se hur kurser och ämnen är fördelade under dina tre år.

Plåtslageri

Här får du grundkunskaperna för plåtslageri och lär dig mer om plåtslageriprocessen. Du läser även ventilationsplåtslageri och kan fördjupa dig inom ventilation. I poängplanen för läsåret 19/20 kan du se hur kurser och ämnen är fördelade under dina tre år.

Kontakta oss

Ansvarig skolledare
Cecilia Hast
073 - 030 03 92
cecilia.hast@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Felicia Zätterström
073 - 662 21 94
felicia.zatterstrom@nykoping.se

0155 - 24 82 70
nykopingsgymnasium@nykoping.se

Besöksadress: Svedelius väg 11

Kontaktformulär