Våra utbildningar

Nyköpings gymnasium har en bredd som ger dig möjlighet att förbereda dig inför framtida arbete eller studier. Alla våra program ger högskolebehörighet om så önskas. Vi har elva nationella program - varav fem är yrkesprogram. Vi har också fyra olika introduktionsprogram och gymnasiesärskola.