Meny

ViI - Vård i Indien

Som elev på Vård- och omsorgsprogrammet får du möjlighet att åka till Indien för att göra en del av din arbetsplatsförlagda utbildning, APL. 

Resorna till Indien har pågått sedan 2010 och syftar dels till att ge dig som elev en mångkulturell och internationell erfarenhet, och syftar även till att ge dig kunskaper och erfarenheter utifrån din valda inriktning - hälsa, ohälsa och funktionsnedsättningar.

Vi reser till Tamil Nadu som är den sydligaste provinsen i Indien och du får göra din APL både på ett rehabiliteringscentrum i Chennai samt ett mindre sjukhus i Uttukkottai.

ViL

Möjligheten att resa till Indien och genomföra sin APL startade 2010 på Nyköpings gymnasium. Resan sker inom ramen för projektet ”ViI” – Vård i Indien, och syftar till att ge elever en internationell och mångkulturell erfarenhet.

Projektet syftar också till att ge eleverna möjligheten att utveckla kunskaper om människan utifrån pedagogiska, sociala, kulturella och existentiella faktorer inom hälsa, ohälsa och funktionsnedsättningar.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: