Erasmus + projekt på Bygg- respektive Teknikprogrammet

Ta världen in i klassrummet! Nyköpings högstadium och Nyköpings gymnasium arbetar aktivt med internationella frågor. Just nu pågår fyra projekt inom Nyköpings högstadium och Nyköpings gymnasium som en del av skolornas globala profiler. De genomförs genom Erasmus +, ett europeiskt utbytesprogram.

Internationellt nätverk och global hållbarhet

Nyköpings gymnasium har fått finansiering från Erasmus + för ett längre utbytesprojekt för partnerskap i samarbete med skolor i Tyskland, Malta, Irland, Spanien och Cypern. Rubriken är; ”Finding Jobs in Construction” och involverar Bygg- och anläggning och Teknikprogrammet på Nyköpings gymnasium.

Samarbetet handlar om att skapa ett internationellt nätverk samt dela kunskap och fakta kring hur unga kan hitta och skapa arbete inom bygg- och tekniksektorn. Fokus är också hållbarhetsfrågor inom byggbranschen. Projektet pågår i två år med start hösten 2017. Målet är att ge eleverna ny kunskap och hur de genom ett europeiskt samarbete kan bygga ett starkare, mer hållbart samhälle både fysiskt och socialt.

Öppna sidomeny