Meny

Frågor och Svar om distansundervisning

Här har vi samlat frågor och svar kring distansundervisning. 

Från och med höstterminens start den 18 augusti sker undervisningen på plats i skolans lokaler. 

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten genom att till exempel hålla avstånd, undvika större samlingar och vistas utomhus på rasterna.
  • Inne på skolan finns markeringar på golvet och affischer med uppmaningar att hålla avstånd.
  • Vi har beredskap att ställa om till distansundervisning igen om situationen förändras.

//

Information från den 19 mars 2020: 

Vad innebär distansundervisning?

Distansundervisning innebär att du som elev har lektioner enligt ditt schema men du befinner dig inte på skolan.

Hur ska distansundervisningen gå till?

Undervisningen kommer i till största del ske genom Google Classroom och Google Meet (dvs via videolänk), som du kommer åt via din inloggning.

  • Här följer en instruktionsfilm för dessa två program som vi vill att alla elever ska titta på inför undervisningen.
  • Vi har även tagit fram en manual som förklarar hur man ska gå till väga.
  • Vi har uppmärksammat att flera elever med Chromebook har haft problem med sina mikrofoner i Google Meet. Här kommer en lathund för hur du åtgärdar problemet.

Din lärare informerar dig om hur lektionen kommer att genomföras. Det är viktigt att du kontrollerar din e-post. 

När din lektion börjar behöver du logga in i din elevdator med ditt Googlekonto som du fått av skolan. 

Betyder detta att skolan är stängd? 

Nej, skolan är inte stängd men undervisningen ska ske på distans. Folkhälsomyndigeten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Skolans lokaler är öppna om du behöver komma in på skolan och hämta skolmaterial. Skolpersonal är på plats. Viktigt att du är symtomfri om du skall besöka skolans lokal.

Gäller distansundervisning även för yrkesprogrammen?

Ja, vi planerar att ha distansundervisning för de teoretiska delar som ingår i yrkesprogrammen. 

Kan den praktiska undervisningen inom yrkesprogram genomföras på skolan om eleverna inte arbetar i närheten av varandra? 

Vi tittar på en lösning just nu. 

Vad gäller för APL?

APL fortsätter som vanligt om inte arbetsplatsen som du befinner dig på säger något annat. APL-besök av lärare genomförs som planerat. 

Vad gäller kring studiemedel vid distans- eller fjärrundervisning?

Elever får studiemedel även vid distansundervisning. Du kan läsa mer på CSN:s hemsida. 

Vad gäller kring närvaro vid distansundervisning?

Din lärare kommer att registrera närvaro. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt. 

Jag har inte tillgång till min dator, laddare, böcker. Hur gör jag?

Du kan hämta dator, laddare, böcker och annat skolmaterial på skolan. Skolans lokaler är öppna om du behöver komma in på skolan och hämta skolmaterial. Skolpersonal är på plats. Tänk på att du måste vara symtomfri om du skall besöka skolans lokaler.

Om du inte har möjlighet att komma själv så kan du be en kompis eller anhörig att hämta skolmaterial. 

Vad gäller för elever som inte har förutsättningar att arbeta hemma, till exempel när det gäller bredband? 

Om du inte har möjlighet att arbeta från ditt hem på grund av särskilda skäl så är du välkommen att plugga på skolan. Prata med din mentor om du inte har möjlighet att arbeta hemma. Beslut tas i samråd med resultatenhetschef.

Vad gäller för gymnasiesärskolan? 

Eleverna har undervisning som vanligt.

Vad händer med mitt inplanerade utvecklingssamtal?

De elever som har planerade utvecklingssamtal får information om ny tid alternativt genomförs de via telefon på planerad tid.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: