Elevdator

Elever på Nyköpings gymnasium får kvittera ut en lånedator under sid tid på skolan. Eleven är under hela perioden ansvarig för sin dator och att de regler som är uppsatta efterföljs. Här har vi samlat bra information rörande elevdatorn. 

Kommunens syfte med utlåning av dator är att eleverna, med tillgång till ett modernt hjälpmedel, skall få bättre möjlighet till meningsfulla studier, förbättrade studieresultat, mer kreativa arbetsformer och bättre förutsättningar i fortsatta studier och arbetsliv.

Avsikten är också att ge alla skolelever likartad möjlighet till datortillgång i studiearbetet.

Alla datorer är uppmärkta och blir därför personliga. Datorerna för årskurs 1 delas oftast ut i början av september då alla antagningar och klasslistor är klara. Det går inte att byta dator med varandra utan att IT-ansvarig på skolan blir kontaktad först.

Vi har sammanställt de vanligaste frågor med svar som ger mer matnyttig information till dig som är elev eller vårdnadshavare.

Det är viktigt att du som elev läser de ordningsregler som finns.

Kontakta oss

IT-ansvariga

Gripen
Johnny Glingestam
073 - 773 73 76
johnny.glingestam@nykoping.se

Anders Tysk
073 - 773 71 39
anders.tysk@nykoping.se

Nico
Per Borggren
073 - 426 86 22
per.borggren@nykoping.se

Skavsta
Martin Olander
073 - 426 86 42
martin.olander@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: