Hoppa till innehåll

Dags att ansöka om specialkost och anpassad måltid för skolelever

Är ditt barn i behov av specialkost eller anpassad måltid? Nu är det dags att ansöka i kommunens e-tjänst. Ansökan ska göras varje år inför läsårsstart. Vi behöver din ansökan senast den 31 juli, för att garantera att ditt barn får den kost som hen behöver vid terminsstart.

Vänligen läs igenom kommunens riktlinjer för ansökan om specialkost och anpassad måltid innan du gör din ansökan.

Här kommer du till e-tjänsten Ansökan om specialkost och anpassad måltid.

Ingen beställning behöver längre göras för vegetarisk, fläskfri eller blodfri kost

Behöver ditt barn vegetarisk, fläskfri eller blodfri kost, behöver ni inte göra en ansökan i e-tjänsten. Detta gäller för alla barn i grundskola och gymnasium.

Varje dag serveras två maträtter i skolan, varav minst ett av alternativen alltid är vegetariskt. Om ditt barn till exempel äter fläskfri kost väljer barnet det vegetariska alternativet de dagar då det serveras fläsk.

Om ditt barn däremot är i behov av specialkost eller anpassad måltid anger ni i er ansökan om barnet även behöver vegetarisk, fläskfri eller blodfri kost.

Om ditt barn behöver vegankost, hittar ni det i e-tjänsten under Anpassad måltid.

Nu hittar du enkelt dina gamla intyg i e-tjänsten
Har du ansökt föregående år hittar du dina gamla bifogade läkarintyg/journalkopior i e-tjänsten under Min Sida. Kom ihåg att intyget behöver stämma överens med ansökan. Har barnets behov av specialkost eller anpassad måltid förändrats sedan förra året behövs ett nytt intyg som stöder ansökan.

Vid frågor, kontakta vår Kommunservice på 0155 24 88 00 eller skicka ett mail till specialkost@nykoping.se

Vänliga hälsningar
Måltidsservice, Nyköpings kommun