Skolstart hösten 2019

Ledighet, glass och brunbrända ben till all ära - här hittar du tiderna för skolstart tisdag 20 augusti. 

Nico

Årskurs 1

 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Varmt välkomna till Nico! Vi har upprop i aulan klockan 08:30. Skoldagen avslutas innan lunch. 

Årskurs 2 och 3

Välkomna tillbaka! Vi samlas för upprop i hemklassrummen klockan 13:00.

Gripen

Årskurs 1 

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Välkomna till Gripen. Vi samlas i matsalen, ingång i huvudentrén, klockan 08:30. Skoldagen avslutas innan lunch. 

 • Introduktionsprogrammen har upprop i matsalen, ingång huvudentrén, klockan 09:15. Skoldagen avslutas innan lunch. 

Har du frågor eller vill tacka nej till din plats kontaktar du Leni Ekberg på telefon 0155-24 80 66 eller via epost leni.ekberg@nykoping.se

 • Särskolans alla årskurser har upprop på särskolan klockan 08:30. 

Årskurs 2 och 3

Välkomna tillbaka! Uppropet sker i respektive sal klockan 13:00. Det sitter ett anslag om vilken sal du ska till i huvudentrén. 

Skavsta

Årskurs 1

 • Flygteknikprogrammet

Välkommen till Flygteknik! Vi har upprop i Hangarhuset klockan 08:30. Skoldagen avslutas innan lunch. 

 • Fordons- och transportprogrammet

Välkommen! Vi har upprop i matsalen, Rotevägen 13, klockan 08:30. Skoldagen avslutas innan lunch.

Här hittar du en karta över Skavstaområdet. 

Årskurs 2 och 3

 • Flygteknikprogrammet träffas i Hangarhuset klockan 13:00
 • Fordons- och transportprogrammet träffas i matsalshuset klockan 13:00