Hoppa till innehåll

Skolskjuts och elevresor inför läsåret 22/23

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts och elevresor inför läsåret
22/23 för de som inte har ett giltigt beslut.

Vem behöver göra en ansökan?
Alla som har behov av skolskjuts eller elevresor kommande läsår och
som inte har ett giltigt beslut behöver inkomma med en ansökan i
kommunens e-tjänst. Logga in på Mina sidor i e-tjänsten för att se om
ett giltigt beslut finns.

Ansökan om skolskjuts och elevresor är öppen from 1 mars. Sista
dagen för ansökan för att garanteras skolskjuts eller elevresor till
skolstart hösten 2022 är 1 maj. Ansökningar som inkommer efter det
hanteras i turordning.

För en säker hantering rörande personuppgifter och annan
information sköts alla ärenden i kommunens e-tjänst som kräver
inloggning med e-legitimation, till exempel Bank-ID.

Beslut för elever på Introduktionsprogrammen på gymnasiet och om
beslutet gäller vinterdispens – här gäller besluten ett läsår i taget. Vid
medicinskt intyg görs alltid en individuell bedömning.

Elever som söker rese- eller inackorderingsbidrag ansöker varje läsår.
Ansökan skickas in när antagningsbesked finns att bifoga.

Ändrade resdagar för skoltaxi och övriga förändringar
Om du har ett beslut om skolskjuts med skoltaxi men har ändrat
behov av resdagar kommande läsår anmäler du detta till
skolskjuts@nykoping.se senast 1 maj.

Har du ett beslut om skolskjuts eller elevresor men har ändrade
förhållanden, till exempel flytt eller skolbyte ska detta anmälas till
skolskjuts@nykoping.se snarast.

Klicka här för att komma till e-tjänsten.

Har du några frågor vänligen kontakta samhällsbetalda resor.

Epost: skolskjuts@nykoping.se
Tfn: 0155-24 80 80