Meny

Ny skolplattform - Schoolsoft

Vi har bytt skolplattform från Dexter till Schoolsoft. Elever och vårdnadshavare kommer att ha tillgång till systemet från mitten av augusti. 

Schoolsoft är en plattform för utbildning som gör informationsutbytet mellan personal, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

I skolplattformen hittar du information från verksamheten, omdömen, undervisningsschema med mera. Du kan se närvaro/frånvaro och göra ledighetsansökan. Du kan nå Schoolsoft skolplattform både via webben och via en mobilapp i telefonen.

Vid starten är det viktigt att du som vårdnadshavare kontrollerar dina uppgifter samt lägger in korrekt epost och mobilnummer. 

Vårdnadshavare har tillgång till skolplattformen fram till eleven fyller 18 år, därefter behöver elev och vårdnadshavare gemensamt komma överens om tillgång till informationen. 

Som elev kommer du att använda Schoolsoft på flera sätt. Bland annat så hittar du alla dina Google Classroom i Schoolsoft. När terminen startar så kommer du att få mer information på plats i skolan. 

Länken till tidigare skolplattformen Dexter tas bort så snart Schoolsoft är igång men finns kvar under sommaren. All information från Dexter kommer att föras över in i det nya systemet Schoolsoft. 

Hjälp eller mer information

I Schoolsoft finns en hjälpfunktion som vi vänligt hänvisar till. Hittar du inte vad du söker efter ber vi dig i första hand kontakta läraren som hjälper dig.

Om läraren inte kan svara på dina frågor, tar läraren med sig frågorna till skolans administratör eller kommunens support. Läraren återkommer därefter till dig med svar.