Meny

Internationellt besök till Bygg- och anläggningsprogrammet

Under vecka 40 kommer elever och lärare från skolor i Malta, Spanien, Tyskland och Irland, på besök till Bygg- och anläggningsprogrammet på Nyköpings gymnasium. Under veckan genomförs workshops, studiebesök och presentationer där eleverna bland annat ger exempel på innovativa företag från respektive land.

Mötet sker 30/9 – 5/10 och handlar om att dela erfarenheter och kunskaper inom ämnet starta och driva hållbara företag i bygg- och teknikbranschen. Det är elever och lärare från Bygg- och anläggningsprogrammet på Nyköpings gymnasium som deltar tillsammans med lärare och elever från de fyra samarbetsländerna. 

- Det är en fantastisk möjlighet för våra elever att knyta kontakter och få kunskaper och erfarenheter utanför skolans vanliga lektioner. Förutom att eleverna tränas i engelska får de en inblick i andra kulturer och i undervisningen i andra skolor, berättar engelskläraren Kjell Nilsson. 

Om projektet

Samarbetet handlar om att skapa ett internationellt nätverk samt att dela kunskap och fakta kring hur unga kan hitta och skapa arbete inom bygg- och tekniksektorn. Fokus är också hållbarhetsfrågor inom byggbranschen. Projektet pågår 2017-2020. Målet är att eleverna ska få inblick i hur de genom ett europeiskt samarbete kan bygga ett starkare, mer hållbart samhälle både fysiskt och socialt. Här kan du läsa mer.