Meny

Återgång till närundervisning när höstterminen startar

Nyköpings gymnasium planerar för närundervisning för samtliga årskurser från och med höstterminens start.

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar, bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som huvudregel i alla skolformer för barn och unga. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Nyköpings gymnasium planerar därför för närundervisning för samtliga årskurser från och med höstterminens start.

- Om smittoläget ändrar sig är vi väl förberedda för att snabbt ställa om till distansundervisning igen. Men efter regeringens och Folkhälsomyndighetens nya uttalade riktlinjer för skolan är planen att helt och hållet återgå till närundervising när höstterminen börjar, säger rektor Peter Ekedahl.