Elever deltar i europeiskt projekt på Teneriffa

I november var lärare och elever från Bygg- och anläggningsprogrammet på Teneriffa för en studievecka inom projektet Finding jobs in Construkction in Europe. Tillsammans med elever från Irland, Malta, Spanien och Tyskland utbyts erfarenheter om hur de deltagande ländernas utbildningsystem och arbetsmarknader fungerar.

Det är inom ramen för Erasmus+ projektet ”Finding jobs in Construction in Europe” som två lärare och fyra elever fått möjlighet att resa till Teneriffa 3 – 10 nov. 

- Förutom erfarenhetsutbytet inom utbildning och arbetsmarknad får eleverna även en ökad insikt i andra länders kulturer och levnadsvillkor, säger lärare Kjell Nilsson som är med på resan. Samtidigt som den sociala kompetensen stärks och nya kontakter knyts får dessutom eleverna möjlighet att träna engelska på ett naturligt sätt. 

Inför sin studievecka på Teneriffa har eleverna Fredrik Florin, Filip Carlsson, Philip Halvarsson och Hampus Sohlin bland annat förberett en reklamfilm som de ska visa upp för de andra deltagande länderna. Väl hemma igen kommer de nyvunna erfarenheterna att spridas på den egna skolan i olika kurser och ämnen. 

Nästa möte inom projektet blir på Irland i april 2019 och projektet avslutas sedan i Nyköping höstterminen 2019. Projektet har som ett av sina mål att elever från de delagande länderna ska se möjligheten och ha kunskap i hur man söker arbete i ett annat EU-land i framtiden.

Här kan du se reklamfilmen som eleverna har gjort inom projektet.