Årliga FN-rollspelet

Tisdag 19 mars hölls det årliga FN-rollspelet på Samhällsvetenskapsprogrammet. Rollspelet är ett samarbete mellan alla klasser i årskurs 2 på Samhällsvetenskapsprogrammet. Eleverna får gå in i rollen som ett lands ambassadör och debattera, förhandla, samverka och - förhoppningsvis - lösa den internationella konflikten. 

 

I år handlade rollspelet om att Argentina står inför en liknande ekonomisk kollaps som Venezuela, med maktövertagande och ett land nära inbördeskrig. Elevernas uppgift är att efterlikna FN:s säkerhetsråd och därmed försöka lösa situationen utifrån säkerhetsrådets faktiska uppdrag.  

Tilde Sjöberg, elev på Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteende berättar att det bästa med FN-rollspelet är att man som elev får möjlighet att göra ett djupdyk ner i ett ämne och prova på ett nytt arbetssätt: 

- Jag och några klasskamrater fick landet Storbritannien, berättar Tilde. Vi har förberett oss några veckor genom att läsa in oss om vårt land och hur säkerhetsrådet arbetar.  

Morris, Tilde och Melissa.jpg

Morris, Tilde (i mitten) och Melissa är Storbritannien. 

Tanken med rollspelet är att efterlikna en internationell konflikt och hur säkerhetsrådet arbetar i så stor utsträckning det går, där eleverna får känna på hur det är att arbeta som ett helt lands representant i ett större sammanhang. Rollspelet ger eleverna en unik insyn i världssamfundets utmaningar och inspirerar till engagemang i globala frågor.

- Under dagen som rollspelet pågick så fick vi hålla tal och då lyfta fram våra åsikter, fortsätter Tilde. Under talen fick vi möjlighet att hålla med det talande landet - eller lyfta fram våra egna argument. Det var nervöst och intensivt! Därefter var det dags att på kort tid arbeta med att ta fram eventuellt nya argument, lobba och diskutera med andra länder. Till och med på lunchen satt vi och diskuterade utrikespolitik! 

Lärare Lowe Casserfelt och Ingrid Carnmark berättar:

- Bara i förberedelserna inför rollspelet ser vi hur eleverna utvecklas och växer. De lär sig hur man skriver resolutioner och öppningstal och att samverka och lyssna in, tillsammans med sina kamrater ser vi hur eleverna lever sig in i sina roller som delegater. De vågar gå utanför boxen och tar verkligen chansen att få göra sin röst hörd på ett – oftast – politiskt korrekt och demokratiskt sätt. Att få en djupare förståelse för omvärlden, lära sig om politik och samhällsfrågor och lära sig mer om andra kulturer - det är det som samhällsprogrammet handlar om.

Det gick bra för Storbritannien i årets upplaga av FN-rollspelet. Deras resolution var en av två som gick upp för röstning i säkerhetsrådet. Dessvärre röstades resolutionen ner av två veto-länder: Kina och Ryssland. 

Internationell profil och FN-skola

Nyköpings gymnasium har genomfört FN-rollspel sedan 2007 och är en av Sveriges 29 certifierade FN-skolor. 

- Vi har fått vår certifiering för att vi har en tydlig internationell profil och för att vi aktivt arbetar med globala frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter, fred och hållbar framtid, säger rektor Peter Ekedahl. På flera av våra program kan man resa utomlands på praktik och vi deltar i flera internationella utbytesprojekt världen över.