Meny

Anpassad undervisning från och med 16 november

Undervisningen på Nyköpings gymnasium blir anpassad från och med vecka 47 på grund av de nya allmänna lokala råden för Sörmland som kom 5 november.

Följande anpassningar görs i undervisningen på Nyköpings gymnasium från och med 16 november till och med 31 december:

  • År 2 får distansundervisning jämna veckor och går i skolan udda veckor
  • År 3 får distansundervisning udda veckor och går i skolan jämna veckor
  • Elever på särskolan, IM och år 1 fortsätter sin undervisning som vanligt

Dessutom:

  • IV-val sker på distans både udda och jämna veckor. Elever kan komma in för examination
  • De elever i år 2 och 3 som har en vecka som medför vanlig undervisning genomför IV-valet på distans, i första hand i hemmet, annars sitter eleven på skolan och genomför distansundervisningen där
  • Språkvalen löper på precis som vanligt
  • NIU förhåller sig till ovan vad gäller udda och jämna veckor

Under vecka 46 kommer alla mentorer att prata med sina klasser om vilka anpassningar som gäller. För de som inte har haft distansundervisning tidigare kommer det att finnas en film att titta på.

Alla elever får också information under dagen idag 6 november.