95 procent tar gymnasieexamen

Senaste åren har andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tagit examen ökat stadigt. Nu har ökningen stannat av lite. Detta syns nationellt och på Nyköpings gymnasium, där cirka 95 procent av eleverna tar examen.

På Nyköpings gymnasium har andelen elever som tagit examen ökat något varje år de senaste fem åren. Statistiken från 2022 visar att trenden avstannat något. 2021 tog 95,1% av eleverna examen, för 2022 är siffran 94,8%.

- Det är en marginell sänkning där jag tror att pandemin haft en del inverkan. De elever som gick ut gymnasiet juni 2022 var ju påverkade av pandemin under större delen av sin gymnasietid och vi är stolta över hur bra de har lyckats med sina studier, säger Peter Ekedahl, tidigare rektor på Nyköpings gymnasium,

Flertalet insatser under och efter pandemin är del i framgångarna, säger Peter Ekedahl. Bland annat har skolan arbetat med att hitta samsyn och systematik i hur de leder och stöttar sina elever i deras skolarbete, så som gemensamma rutiner kring dokumentation och individuella anpassningar för elever.

- Vi har även satsat på vårt värdegrundsarbete där vi arbetar tillsammans med eleverna – vikten av att känna sig sedd och att få vara den man är och bli respekterad för det, är mycket stor och skapar en trygghet och ett engagemang hos eleverna, som vi ser tydliga resultat av, avslutar Peter Ekedahl.

Yrkesprogram

93,7% av eleverna på ett yrkesprogram tog examen 2022. (94,0% 2021). För riket är det 90%.

Gymnasieprogram som sticker ut jämfört med riket är bland annat Försäljnings- och serviceprogrammet där 100% av eleverna tar examen, jämfört med rikets 87% samt Fordons- och transportprogrammet där 98% av eleverna tar examen jämfört med rikets 87%.

Högskoleförberedande program

95,8% av eleverna på ett högskoleförberedande program tog examen 2022. (96,4% 2021). För riket är det 92%.

Bland de högskoleförberedande programmen tar 100% av eleverna examen på Ekonomiprogrammet (riket 93%) och Estetprogrammet (89%). På Samhällsprogrammet har andelen som tar examen ökat från 94% (2021) till 99% för 2022 (riket 91%).