15 år som FN-skola

Hösten 2022 firar Svenska FN-förbundets verksamhet "FN-skola" 15 år - och vi har varit med sedan starten 2007!

Att vara en certifierad FN-skola betyder att vi har en tydlig internationell profil, där vi arbetar aktivt med globala frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter, fred och en hållbar framtid, i enlighet med FN:s grundtanke och med de Globala målen Agenda 2030.

Vi samarbetar även med Svenska FN-förbundet i form av bland annat fortbildning av både personal och elever.

Jessica Rundquist, lärare Nyköpings gymnaisum. FN-skola firar 15 år - Svenska FN-förbundet. Foto Svenska FN-förbundet Shabnam Atashfaraz.JPG

Jessica Rundquist, lärare Nyköpings gymnaisum. FN-skola firar 15 år - Svenska FN-förbundet. Foto Svenska FN-förbundet Shabnam Atashfaraz.

Lärare Jessica Rundquist blev intervjuad av Svenska FN-förbundet inför jubileumsfirandet - lär hela artikeln här. 

Läs mer om Nyköpings gymnasium som FN- skola här.