Meny

Lokala branschkluster

Ensam är sällan stark men gemensamt går det att påverka utvecklingen. Det vet företag inom expansiva branscher som bygg- och IT-sektorn i Nyköping. De senaste åren har de börjat samverka i lokala branschkluster. 

I Nyköping har de lokala branschklustren växt fram de senaste åren med stöd av Näringslivsenheten. De deltagande företagen har ofta samma typ av frågeställningar och väljer själva vilka frågor som ska lyftas. 

IT-klustret

Klustret har träffats som ett löst sammansatt näverk i flera år. Hösten 2018 tog de steget till en organiserad klusterbildning och bildade en ekonomisk förening. Som sammanhållande part har Näringslivsenheten i Nyköpings kommun fungerat för att erbjuda en utvecklingsplattform  av den lokala digitala sektorn.

Alla inom IT-sektorn som vill dela klustrets stadgar och vision kan ansluta sig. Medlemskapet bygger på aktiv delaktighet för att utveckla den digitala sektorn. En av de frågor branschen lyft gemensamt vid sina träffar är kompetensförsörjning. För att hitta talanger har IT-klustret bland annat arrangerat hackathon. Det har arrangerats vid flera tillfällen, bland annat på Studsvik Tech Park, där uppgifter ska lösas kreativt och i grupp.

Näringslivsenhetens kontaktperson: Helene Andersson, näringslivskoordinator, tel 0155-45 79 68 eller mejla helene.andersson.2@nykoping.se

Kontakt direkt till IT-klustret: webbplatsen

Styrelseordförande: Anders Strömsten, VD Nordlo, tel 0155-29 37 01 eller mejla anders.stromsten@officeitpartner.se

Läs mer på Nyköpings IT-klusters webbplats nykit.se

 

Bygg- och Fastighetsägarklustret

Ett branschkluster för bygg- och fastighetsägarsektorn finns i Nyköping sedan en tid tillbaka. Där ingår representanter för olika delar av byggbranschen samt fastighetsägare.

Klustret deltar bland annat i Campus Nyköping Företags verksamheter med inriktning på kompetensutveckling.

Insatserna kan vara utbildning av befintliga anställda liksom ingångspersoner på arbetsmarknaden. Efterfrågan på arbetskraft är stor och Ostlänken påverkar efterfrågan på kunskap.

Näringslivsenhetens kontaktperson: Helene Andersson, näringslivskoordinator, 0155-45 79 68 eller mejla helene.andersson.2@nykoping.se

 

Kommande kluster:

Plastkluster

Vård- och omsorgskluster

 

Samarbeten med befintliga kluster:

Agro Sörmland

Sörmlands Hästkluster

Sörmlands matkluster

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter