Meny

Landsbygdsutveckling

En tredjedel av Nyköpings 57 000 invånare bor på landsbygden. Där finns också en tredjedel av kommunens 4 500 registrerade företag. Att bo i det vackra sörmländska landskapet bidrar till en hög livskvalitet med bra boenden och goda möjligheter att driva företag. Kommunens ambition är att alla invånare ska ha likvärdiga förutsättningar oavsett om de bor i stad eller landsbygd.

En del av de tolv tätorterna på landsbygden ligger centrumnära, andra längre bort utmed kusten och inåt landet. Servicen är sällan långt borta och finns framför allt i större orter med service som butik, mötesplatser, skola och bensinstation. I några mindre orter arbetar bygdens invånare med att utveckla lokala servicepunkter. Avståndet till staden är aldrig större än att det är nära till arbete, skolor och handel och kollektivtrafikens linjer underlättar.

Orternas klusterområden

 • Jönåker, Stavsjö och Ålberga
 • Buskhyttan och Nävekvarn
 • Råby Husby-Oppunda, Stigtomta och Vrena
 • Aspa och Runtuna/Lid
 • Lästringe och Tystberga

Läs mer om kommunens orter på BO i Nyköping-webben

Bredband skapar möjligheter

Satsningen på bredbandsutbyggnad i kommunen har skapat framtidstro och förbättrat möjligheterna att arbeta och driva företag på landsbygden. Företagandet är mångsidigt, här finns industri-, bygg- och konsultföretag liksom gröna näringar med kopplingar till jord-, skogsbruk och jakt. Många av dem har även koppling till besöksnäringen.

Företag, föreningar och eldsjälar har tillsammans tagit fram en lokal besöksnäringsplan som ska stärka attraktiviteten under ledning av Nyköpings Turism. Kontakta Nyköpings Turism på turism@nykoping.se om du är intresserad att få veta mer.

För dem som vill bygga hus på landet erbjuds kommunala tomter på vissa orter. Kommunen har även vissa företagstomter och inför planerade etableringar kan Näringslivsenheten bidra med att förmedla kontakter med markägare.

Landsbygdsutveckling drivs i dialog

Sedan några år tillbaka har landsbygdsfrågorna fått större vikt med tillkomsten av det politiskt styrda Tillväxt- och landsbygdsutskottet. Arbetet drivs bland annat genom dialoger i samverkan med funktionen landsbygdslots på Näringslivsenheten. Det hittills största dialogarbetet har den kommunala serviceplanen för landsbygden svarat för under 2019/2020. Cirka tvåtusen invånare och företagare uttryckte sina synpunkter om landsbygdens behov av service. Planen antogs av kommunstyrelsen i juni 2020. 

Åtgärderna ska stärka kopplingen mellan land och stad, bland annat genom:

 • ett årligt Landsbygdsforum
 • ett större dialogmöte med lokala utvecklings- och företagsgrupper
 • 1-2 dialogmöten årligen med varje klusterområde för orterna

Åtgärderna är en början på en ny modell att samverka om landsbygdsfrågor.

Landsbygdsstrategin är styrande

Den röda tråden i utvecklingsarbetet är den politiskt antagna Landsbygdsstrategin. Under hösten 2020 ska den revideras och anpassas inför framtiden. Den slår fast att:

 • Nyköpings kommun ska växa årligen med upp till 700 invånare per år och landsbygdens potential är en väg att nå kommunens tillväxtmål.
 • Service och infrastruktur ska utvecklas på landsbygden
 • Möjligheten att starta, etablera och utveckla företag på landsbygden ska stimuleras
 • Utveckla och ta tillvara föreningsliv, sociala nätverk och mötesplatser

Lokala servicepunkter

En del mindre orter på landsbygden driver arbetet med en lokal servicepunkt, det är en samlingsplats där besökaren kan få hjälp med informationssökning, låna dator med skrivare, internetuppkoppling samt annan service som dagligvaruhandel, apoteks-, post och paketservice. Där finns också kommunens informationsmaterial och turistinformation. Kommunbygderådet har tagit fram en servicekarta där mer information om de lokala servicepunkterna finns.

De lokala servicepunkterna finns på följande platser: Jönåker, Vrena och Nävekvarn. Digital lanthandel finns i Aspa, Ålberga och Stavsjö. Kommunen kan i vissa fall ge stöd till företag som öppnar en lokal servicepunkt genom Landsbygdsmiljonen. Kontakta Näringslivsenheten för mer information.

Mer information om lokala servicepunkter i kommunen.

Var med och utveckla landsbygden

I varje ort på landsbygden finns en lokal utvecklingsgrupp, den är ortens förlängda arm i kontakterna med kommunen. I regelbundna möten för vi dialog om viktiga frågor för orten. Om du vill engagera dig i arbetet är du välkommen att kontakta Näringslivsenheten eller någon av de aktörer vi listar här. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. Alla har samma mål, att landsbygden ska leva och fungera för dem som bor och verkar där och dessutom vara attraktiv för besökare och boende.

Här nedan hittar du aktörer och möjligheter som underlättar utveckling.

Landsbygdsmiljonen

Föreningar kan påverka landsbygdsutvecklingen genom att ansöka om stöd för projekt och åtgärder inom ramen för Nyköpings landsbygdsstrategi. Exempel på projekt som kommunen har gett stöd för är bildandet av Lokal Servicepunkt, digital lanthandel eller projekt som bidrar till Nyköping som matcentrum. Landsbygdsmiljonen utgår ej för investeringar i fastighet och mark. Läs mer och ansök om landsbygdsmiljonen här.

Föreningsstöd

Kommunen erbjuder flera olika typer av bidrag för föreningar. Läs mer om de olika föreningsstöd som finns att söka här.

Nationellt investeringsstöd

Har du bra idéer som exempelvis rör investeringar i småskalig infrastruktur som natur- och kulturturism eller kommersiell service kan du söka investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Läs om Länsstyrelsens investeringsmedel med landsbygdsutveckling

Stavsjömodellen

Stavsjö i Nyköpings kommun har utvecklat en framgångsrik modell som uppmärksammas stort i landet. För några år sedan bildades den ekonomiska föreningen Kiladalens Utveckling AB med stöd av 84 aktieägare från orten.

En film har spelats in med hjälp av medel från Tillväxtverket och Nyköpings kommun som visar hur en ort kan arbeta med att utveckla sin service. Här får du veta mer om modellen.

Leader Sörmlandskusten

Nyköpings kommun är medlem i Leader Sörmlandskusten. Flera projekt med syfte att utveckla lokal service och attraktion har finansierats genom Leader. Nyköpings kommun är engagerad i Leader Sörmlandskusten och har utsett en representant i LAG (Lokal Aktions Grupp). Läs mer om Leader Sörmlandskusten och insatsområden.

Viktiga aktörer för landsbygdens utveckling

Kommunbygderådet – paraplyorganisation för kommunens landsbygdsarbete. Läs även på nykoping.se.

Leader Sörmlandskusten, en metod kopplad till projektstöd för att utveckla landsbygden. 

Region Sörmland

Hela Sverige ska leva, lokala utvecklingsgrupper för lokal utveckling

Sörmlands Matkluster, ekonomisk förening av småskaliga närproducenter,  - företagande på landsbygden

Reko-ringen - Hushållningssällskapets nätverk i Nyköping för lokalt närodlad mat 

Bondens Nära, ett småskaligt projekt som säljer lokal närproducerad mat

Utflyktsvägen 223, ett nätverk av kvinnliga företagare utmed väg 223 från norr till söder. 

Agro Sörmland, samlingspunkt för lantbrukssektorn med fokus på tillväxt och innovation. 

Landsbygdsutveckling Tillväxtverket

Länsstyrelsen Södermanland, landsbygdsutveckling 

Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket, kan bidra till att utveckla

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter