Meny

Landsbygdsutveckling

Näringslivsenheten driver frågor som rör näringslivets intressen på landsbygden. Det görs bland annat inom funktionen Landsbygdslots, i samverkan med Kommunbygderådet och genom hantering av ansökningar ur Landsbygdsmiljonen.

Kommunens landsbygdsstrategi slår fast att:

  • Nyköpings kommun ska växa med 700 invånare per år
  • Service och infrastruktur ska utvecklas på landsbygden
  • Möjligheten att starta, etablera och utveckla företag på landsbygden ska stimuleras
  • Utveckla och ta tillvara föreningsliv, sociala nätverk och mötesplatser

Så jobbar vi med landsbygdsfrågor

Landsbygdslots

Ansvaret för funktionen Landsbygdslots ligger på Näringslivsenheten och drivs av Turism. Landsbygdslotsen företräder kommunen i landsbygdsfrågor och är vägen in i kommunens organisation för den typen av frågor. 

Serviceplan för landsbygden

Kommunbygderådet har under 2019 haft Näringslivsenhetens uppdrag att kartlägga serviceutbudet på landsbygden genom att undersöka kommuninvånarnas behov. Alla landsbygdsorter har deltagit i arbetet, totalt ett par tusen personer.

Förslaget till Serviceplan för landsbygden är ett underlag för kommunens fortsatta arbete att skapa en Serviceplan och  revidera Landsbygdsstrategin. Beslut tas senare i Tillväxt- och landsbygdsutskottet. Kommunbygderådet har fått bidrag ur Landsbygdsmiljonen för att projektleda arbetet. (länk t rapporten kommer )

Landsbygdsmiljonen

Nyköpings kommun har avsatt en miljon kronor för att stimulera åtgärder som kan ge förutsättningar för tillväxt, företagande och infrastruktur/service på landsbygden. Pengarna kan sökas av föreningar för insatser på landsbygden som går i linje med landsbygdsstrategin. Här kan du se vad som gäller för bidrag till föreningar på landet.

Lokala servicepunkter

En del orter på landsbygden väljer att starta en lokal serivcepunkt. En servicepunkt kan innebära ett litet medborgarkontor på en mindre ort där medborgaren kan få hjälp med informationssökning, föreningsinformation och kommuninformation exempelvis.

En del servicepunkter har även utlämning av varor, internetuppkoppling och café och fungerar ofta som en mötesplats för medborgarna. Det finns i Råby och Stavsjö bland annat. Kommunen ansvarar för att informationsmaterial och turistinformation finns tillgängligt på servicepunkten.

Mer information om lokala servicepunkter i kommunen.

Stavsjömodellen

Stavsjö i Nyköpings kommun har utvecklat en framgångsrik modell som uppmärksammas stort i landet. För några år sedan bildades den ekonomiska föreningen Kiladalens Utveckling AB med stöd av 84 aktieägare från orten.

En film har spelats in med hjälp av medel från Tillväxtverket och Nyköpings kommun som visar hur en ort kan arbeta med att utveckla sin service. Här får du veta mer om modellen.

Leader Sörmlandskusten

Nyköpings kommun är medlem i Leader Sörmlandskusten. Flera projekt med syfte att utveckla lokal service och attraktion har finansierats genom Leader. Nyköpings kommun är engagerad i Leader Sörmlandskusten och har utsett en representant i LAG (Lokal Aktions Grupp). Läs mer om Leader Sörmlandskusten och insatsområden.

Länkar till viktiga aktörer

Landsbygdsutveckling via Länsstyrelsen Södermanland.

Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket

Landsbygdsutveckling Tillväxtverket

Leader Sörmlandskusten

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: