Meny

Utveckla företag

När du drivit ditt företag ett tag är du kanske mogen för en ny utveckling. Anställa, investera, affärsutveckla genom innovationer, partnerskap eller nätverk. Eller kanske genom att hitta nya marknader på nationell eller internationell nivå. Möjligheterna är många.

Hitta ditt kluster

Tillhör du IT- eller byggbranschen har du möjlighet att delta i IT-klustret eller Byggklustret. Där träffas de för att lyfta frågor av intresse för respektive bransch. Exempelvis kompetensfrågor eller hur rekryteringssituationen ser ut till nya jobb. 

Vill du växa men ser hinder?

Ett av de vanligaste hindren företag anger är kompetensförsörjningen. Det är där Campus Nyköping Företag kan bli ett stöd. Där hittar du lyhördheten för dina behov, får hjälp med kartläggning, branschkontakter och kompetenssatsningar som kan ge företaget nya möjligheter. Så här presenterar företag som använt sig av Campus Nyköping Företag idén med samverkan.

Landsbygdsfrågor

Driver du företag på landsbygden är du kanske också intresserad av de företagsfrågor som diskuteras inom Kommunbygderådet. 

Solel - hållbarhet för framtiden

Är du företagare och vill investera i ett hållbart företagande? Då är solel en väg att välja. Solel minskar energikostnaderna, är ett hållbart miljöalternativ och kan även stärka ditt varumärke.

Projektet Framtidens solel i östra Mellansverige försöker försöker bidra med ökad kunskap och förståelse om solelens potential och möjlighet. Vill du prata med någon om vad solel kan betyda för ditt företag, kontakta energi- och klimatrådgivarna

Förnyelsebara källor är en förutsättning för framtidens elenergi. Om vi ska nå utsläppsmålen behöver både näringsliv, privata hushåll och det offentliga Sverige vara beredda att investera i ny energi. Det kan också leda till nya affärer och lönsamhet. Du hittar mer information på www.framtidenssolel.se.

Innovativa projekt

Intresserad av forskningsinriktade och innovativa projekt i samarbete med program och högskolor? Det kan exempelvis gälla Innovation- eller robotik inom industri- och hälsoområdet.

Mer information finns på sidan Vidga marknaden.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter