Viktigt att veta om uteserveringar

Stödpaketen till näringslivet har öppnat möjligheter för restaurang och serveringar att ansöka om markupplåtelse för uteservering under vinterperioden 16 november 2020 till 31 mars 2021. Syftet är att underlätta situationen för näringslivet under pandemin. Ingen avgift kommer att tas ut till och med periodens slut.

Sedan en tid är det även möjligt att ansöka om åretruntservering. Ett tillstånd för att nyttja allmän plats är viktigt att ha för dem som vill ha stolar, bord och uteservering. Det gäller även om man ställer ut enstaka bord och stolar. Det är inte tillåtet att nyttja offentlig plats utan att ha polisens tillstånd.

Om du vill söka tillstånd, vänd dig till polisen. Det är den första instans där tillstånd ansöks. Därefter skickar polisen ärendet vidare till kommunen för att inhämta kommunens svar. Varje ansökan bedöms utifrån sina förutsättningar och utifrån de lagar och regler som gäller.

Så här gör du

Sök tillståndet för servering utomhus - nyttja offentlig plats. Information om hur du går tillväga i din ansökan hittar du på nykoping.se. Ansökan går först till polisen som därefter inhämtar kommunens synpunkter. Med ansökan behöver du lämna in ett skriftligt medgivande (godkännande) från berörd fastighetsägare som visar att framkomlighet och tillgänglighet kan garanteras.

I praktiken innebär det att snöröjning och halkbekämpning ska skötas runt hela uteserveringen. I bedömningen tas det även hänsyn till trafiksäkerhet, vinterväghållning och tillgänglighet. 

Bygglov kan krävas

Om uteserveringen även kräver bygglov för att det handlar om en inbyggd servering, ska bygglov sökas hos bygglovenheten. Enheten för markupplåtelser samarbetar med bygglovenheten för att bedöma ansökningarna så smidigt och korrekt som möjligt. Det ingår i bygglovenhetens bedömning att också bedöma byggnadens hållbarhetskonstruktion och det eventuella takets bärighet för snö. För övrigt gäller samma villkor som ovan när det gäller att garantera framkomlighet och tillgänglighet.

Verkar det komplicerat?

Du kan alltid boka ett Dukat bord-möte, en service som finns för företag där du kan få träffa representanter både för markupplåtelser, bygglov och trafik. Alternativt kan du boka ett möte med en bygglovhandläggare.

På torsdagar mellan kl 15-19 håller bygglovenheten öppet för rådgivning. Då kan du boka ett 30-minutersmöte med en bygglovhandläggare. Mötet är covidanpassat och sker via telefon.

Du kan också boka en telefontid för rådgivning via Bygglovenhetens e-tjänst. Du kan också få rådgivning genom att mejla bygglov@nykoping.se och be att bli uppringd. Ange vilken fastighet och fråga det gäller. Rådgivningen är kostnadsfri.

Frågor och svar

Jag har ett litet bageri och vill gärna ha några bord och stolar utanför entrén? Kan jag ställa ut dem själv eller behöver jag tillstånd? Vart vänder jag mig och kommer det att kosta något?

Svar: Det kräver inget bygglov, däremot behöver verksamheten söka tillstånd via polisen för att nyttja offentlig plats. Polisen inhämtar även kommunens tillstånd. Det innebär en administrativ avgift till polisen samt en avgift för markyta till kommunen (men inte fram till sista mars 2021).

Vi driver en servering för mat och dryck med uteservering under sommaren. Nu vill vi också kunna erbjuda sittplatser i en åretrunttillbyggnad med tak som kan öppnas under sommaren. Vad ska vi tänka på och hur går vi tillväga?

Svar: Du behöver tillstånd både från polisen och från kommunen för markupplåtelse samt bygglov. Ett bra tips innan du gör något, ring kommunens handläggare på för markupplåtelser, 0155-24 88 00 för att få svar på dina frågor. Första instans att ansöka hos är polisen. För att Bygglovenheten ska kunna göra en prövning av ärendet behövs det ritningar:

  • Situationsplan där tillbyggnaden/ uterummet är inritat. (En situationsplan visar din fastighet/ tomt ur ett ”fågelperspektiv”)
  • Fasadritningar. Ska visa tillbyggnaden/ uterummet från alla väderstreck.
  • Planritning. Visar hur det ser ut inne i tillbyggnaden/ uterummet.
  • Konstruktionsritningar. Ritningarna ska visa att tillbyggnaden/ uterummet klarar de belastningar som det utsätts för. Till exempel snö. Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda med mått och i rätt skala.

Vad kostar det?

Oavsett vilket beslut du får på din ansökan är de olika tillstånden avgiftsbelagda. Polisens tillstånd för att nyttja offentlig plats kräver en administrativ avgift på 870 kr. Markupplåtelse innebär en kommunal avgift liksom ansökan för bygglov om sådant krävs. Gäller det uteservering slipper du kostnaden till ista mars 2021. Avgifterna varierar beroende på ärendets storlek och yta.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: