Meny

Miljöfarlig verksamhet

Du som tänker starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla den hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelse eller miljödomstol.

Med begreppet miljöfarlig verksamhet menas användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten.

Begreppet omfattar också verksamhet som orsakar buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

I miljöprövningsförordningen framgår vilka miljöfarliga verksamheter som omfattas av anmälnings- respektive tillståndsplikt.

Anmäl sex veckor innan start

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. 

Anmäl om miljöfarlig verksamhet

Om du har några frågor om vilka krav som finns för olika typer av verksamheter, kontakta gärna oss, se kontaktupgifter längre ned. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter