Meny

Bassängbad och spa

Bassängbad för allmänheten eller som annars används av många människor är anmälningspliktiga. Ni ska anmäla verksamheten minst sex veckor innan start eller förändring.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

 • simhallar
 • badtunnor
 • bubbelpool
 • terapi- eller rehabiliteringsbad
 • plaskdammar

Anmäl er verksamhet i god tid

Anmäl er verksamhet på denna blankett i god tid, senast sex veckor innan ni startar. 

Bifoga följande uppgifter till anmälan:

 1. Beskrivning av verksamheten
 2. Skalenliga ritningar
 3. Ventilationsprotokoll med luftflödena angivna
 4. Vattenförsörjning och avloppshantering (till exempel kommunalt eller enskilt)
 5. Reningsanläggning
 6. Desinfektionsmetoder

Om ni överlåter, upphör med eller ändrar er verksamhet ska ni också anmäla det sex veckor innan ni genomför förändringen.

Avgifter för anmälan och tillsyn

Vi tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn som baseras på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens taxa. 

Avgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende. I handläggningen kan ingå att registrera anmälan, kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter. Avgiften är för närvarande 1100 kronor per timme nedlagd handläggningstid.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter