Meny

Stockholm Skavsta flygplats

Stockholm Skavsta flygplats är den södra porten till Stockholmsregionen och en betydande tillväxtmotor för det regionala näringslivet. Den är ett komplement till Arlanda och en av Sveriges största flygplatser. 2019 var den tredje störst på internationell trafik med ca 2.3 miljoner resenärer. 

Söker du upplysningar om flighter, läs mer på skavsta.se

Idag går det att åka med kollektivtrafik till flygplatsen dels med buss, dels med tåg/buss. När Ostlänken tas i drift gör stationsläget vid flygplatsen att det blir än enklare och snabbare att ta sig till och från flygplatsen med kollektivtrafik. Följ hur arbetet med skavsta resecentrum fortlöper.

Utveckling i partnerskap

Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats är överens om att gemensamt arbeta för att stärka den roll flygplatsen kan spela i ett nationellt sammanhang. Utgångspunkten är en gemensam målbild: "Stockholm Skavsta flygplats är en betydande flygplats i Stockholmsregionen, med internationell och nationell närhet. En självklar motor för näringslivets utveckling där flyg, järnväg och motorväg möts."

Följ arbetet på webbplatsen stockholmskavstautveckling.se.

Attraktivt område med resecentrum

Verksamhetsområdet vid flygplatsen är under utveckling och de största markägarna har enats om att gemensamt göra området attraktivt för företagsetableringar och besökare. Ett utvecklingsprogram finns framtaget som i grova drag beskriver den utveckling som planeras. I början av 2021 kommer strukturplanen vara klar.

Strukturplanen är en fördjupning av utvecklingsplanen och beskriver om och hur området ska utformas för att kunna förverkliga ambitionerna som finns. Den utgör steget före detaljplanen. Läs mer om arbetet med strukturplanen.

Flygplatsen, transporter och övernattning

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter