Meny

Stockholm Skavsta flygplats

Stockholm Skavsta flygplats är Sveriges fjärde största flygplats räknat i antalet flygresenärer och den tredje största räknat i internationell trafik. Den är södra porten till Stockholmsregionen och en betydande tillväxtmotor för det regionala näringslivet.

Den här sidan vänder sig till dig som är företagare. Om du söker information om flighter, tider, resmål och om Skavsta flygplats, läs mer på skavsta.se. 

Flygplatsen har destinationer till ett 20-tal olika länder och ett 50-tal destinationer. Den lockar resenärer från ett stort upptagningsområde och är ett komplement till Arlanda.

Läget intill järnväg, E4 och djuphamn gör flygplatsen till en viktig del av lösningen på Storstockholms och regionens behov av flygkapacitet.

Attraktivt område med tågstation

Med beslutade Ostlänken och stationsläget vid Stockholm Skavsta flygplats, blir det enklare och snabbare att ta sig mellan flygplatsen med kollektivtrafik. Du hittar mer information om resecentrum på Stockholm Skavsta flygplats här.

Verksamhetsområdet Stockholm Skavsta flygplats är under utveckling och de största markägarna har enats om att gemensamt göra området attraktivt för företagsetableringar och besökare. 

Utveckling i partnerskap

Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats är liksom Skanska, fastighetsägare, överens om att gemensamt arbeta för att stärka Skavstaområdet. Utgångspunkten är en gemensam målbild.

"Stockholm Skavsta flygplats är en betydande flygplats i Stockholmsregionen, med internationell och nationell närhet. En självklar motor för näringslivets utveckling där flyg, järnväg och motorväg möts." 

Följ arbetet på webbplatsen stockholmskavstautveckling.se.

Flygplatsen, transporter och övernattning

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter