Meny

Stockholm Skavsta flygplats

Underrubrik saknas

Flygplatsen har destinationer till ett 20-tal olika länder och ett 50-tal destinationer. Den lockar resenärer från ett stort upptagningsområde och är ett komplement till Arlanda.

Läget intill järnväg, E4 och djuphamn gör flygplatsen till en viktig del av lösningen på Storstockholms och regionens behov av flygkapacitet.

Attraktivt område med tågstation

Med beslutade Ostlänken och stationsläget vid Stockholm Skavsta flygplats, blir det enklare och snabbare att ta sig mellan flygplatsen med kollektivtrafik.

Verksamhetsområdet Stockholm Skavsta flygplats är under utveckling och de största markägarna har enats om att gemensamt göra området attraktivt för företagsetableringar och besökare. 

Utveckling i partnerskap

Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats är liksom Skanska, fastighetsägare, överens om att gemensamt arbeta för att stärka Skavstaområdet. Utgångspunkten är en gemensam målbild.

"Stockholm Skavsta flygplats är en betydande flygplats i Stockholmsregionen, med internationell och nationell närhet. En självklar motor för näringslivets utveckling där flyg, järnväg och motorväg möts." 

Följ arbetet på webbplatsen stockholmskavstautveckling.se.

Här hittar du mer information om:

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via Kommunservice på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter