Stockholm Skavsta flygplats

Stockholm Skavsta flygplats är den södra porten till Stockholmsregionen och en betydande tillväxtmotor för det regionala näringslivet. Den är ett komplement till Arlanda och en av Sveriges största flygplatser. 2019 var den tredje störst på internationell trafik med ca 2.3 miljoner resenärer. 

Söker du upplysningar om flighter, läs mer på skavsta.se

Idag går det att åka med kollektivtrafik till flygplatsen dels med buss, dels med tåg/buss. När Ostlänken tas i drift gör stationsläget vid flygplatsen att det blir än enklare och snabbare att ta sig till och från flygplatsen med kollektivtrafik. Följ hur arbetet med skavsta resecentrum fortlöper.

Utveckling i partnerskap

Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats är överens om att gemensamt arbeta för att stärka den roll flygplatsen kan spela i ett nationellt sammanhang. Utgångspunkten är en gemensam målbild: "Stockholm Skavsta flygplats är en betydande flygplats i Stockholmsregionen, med internationell och nationell närhet. En självklar motor för näringslivets utveckling där flyg, järnväg och motorväg möts."

Följ arbetet på webbplatsen stockholmskavstautveckling.se.

Planprogram för området kring flygplasen

Nyköpings kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för Skavsta verksamhetsområde. Planprogrammet visar hur området ska utvecklas i framtiden på ett hållbart sätt.

Förslaget var ute på samråd under 2021 och kommer antas under 2022 som ett första steg för kommande detaljplaner. När det gäller strategiskt markinnehav är de stora markägarna idag Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta flygplats och Skanska. Läs mer om Skavsta verksamhetsområde

Flygplatsen, transporter och övernattning

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontider:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter