Meny

Projekt 4 - Utveckling av Stockholm Skavsta

Stockholm Skavsta flygplats är viktig ur ett logistiskt perspektiv och en förutsättning för regionens och kommunens tillväxt. Skavsta flygplatsområde behöver utvecklas för att möta kommunens tillväxt men även den som sker i Stockholmsregionen.

Aktiviteter:

4.1 Förlängt samarbete

En femårig avsiktsförklaring om att fortsätta arbeta för att synliggöra hur Stockholm Skavsta kan komplettera Arlanda och underlätta infrastrukturutmaningar i Stockholmsregionen har undertecknats. Avsiktsförklaringen gäller tom maj 2024.

Initiativtagare: Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB. Genomförare: Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB. Status: Klart.

4.2 Dialog med beslutsfattare och opinionsbildare

Under rubriken "Stockholm Skavsta flygplats - den södra porten till Stockholmsregionen" pågår ett kontinuerligt informations- och påverkansarbete för att uppdatera bilden av flygplatsens roll nationellt och dess potential.

Initiativtagare: Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB. Genomförare: Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB. Status: Ligger i fas.

4.3 Avsiktsförklaring med Skanska Sverige AB

Avsiktsförklaringen handlar om att tillsammans utveckla verksamhetsområdet och är förlängd till juni 2020.

Initiativtagare: Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta flygplats AB och Skanska Sverige AB. Genomförare: Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta flygplats AB och Skanska Sverige AB. Status: Klart.

4.4 Avsiktsförklaring med Best Planet

Avsiktsförklaringen handlar om att undersöka möjligheterna för en etablering på Skavstaområdet. Ska förlängas.

Initiativtagare: Best Planet och Nyköpings kommun. Genomförare: Nyköpings kommun. Status: Ligger i fas.

4.5 Närvaro i Almedalen

För dialog med utvalda målgrupper och omvärldsbevakning, närvarar vi i Almedalen 1-3 juli 2019.

Initiativtagare: Nyköpings kommun. Genomförare: Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB tillsammans med Östsvenska Handelskammaren och Skanska Sverige AB   

Status: Klart.

4.6 Take off Skavsta 2019

Ett event där vi visar vår framtidsvision för flygplatsen och utvecklingen i området.

Läs mer om Take off Skavsta här.

Initiativtagare: Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats. Ansvarig: Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB. Status: Ligger i fas.

4.7 Delta i utvecklingsarbetet kring företagsområdet vid Skavsta

Initiativtagare: Nyköpings kommun. Genomförare: Nyköpings kommun. Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: