Projekt 4 - Utveckling av Stockholm Skavsta

Stockholm Skavsta flygplats är viktig ur ett logistiskt perspektiv, och är en förutsättning för regionens och kommunens tillväxt. Skavsta flygplatsområde behöver utvecklas för att möta den tillväxt som sker i kommunen men också i Stockholmsregionen.

Aktiviteter:

4.1 Dialog med Arlandarådet

För att alla aspekter där Stockholm Skavsta kan vara komplement till Arlanda är presenterade.

Initiativtagare: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats. Genomförare: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats. Status: Pågående till slutet av året, då Färdplan Arlanda överlämnas till regeringen.

4.2 Montervägg i avgångshallen på flygplatsen

Monterväggen presenterar budskapet att Stockholm Skavsta flygplats bör bli Sveriges andra storflygplats med tågtrafik.

Initiativtagare: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats. Genomförare: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats.  Status: Klart.

4.3 Annonsering i dagspress

För att synliggöra det breda politiska stöd som finns för flygplatsen i södra Stockholmsregionen.

Initiativtagare: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats. Genomförare: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats. Status: 3 annonser + samma annons i tidning på landets alla flygplatser (på flygplatsens bekostnad) under 2018.

4.4 Avsiktsförklaring med Skanska Sverige

Avsiktsförklaringen handlar om att tillsammans utveckla verksamhetsområdet.

Initiativtagare: Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta flygplats och Skanska Sverige AB. Genomförare: Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta flygplats och Skanska Sverige AB.  Status: Gäller

4.5 Avsiktsförklaring med Best Planet

Avsiktsförklaringen handlar om att undersöka möjligheterna för en etablering på Skavstaområdet.

Initiativtagare: Best Planet och Nyköpings kommun. Genomförare: Nyköpings kommun. Status: Gäller

4.6 Events i Almedalen

För att uppdatera och nyansera bilden av flygplatsen. Presentera visioner för utvecklingen av verksamhetsområdet runt flygplatsen.

Initiativtagare:   Genomförare: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats tillsammans med Östsvenska Handelskammaren och Skanska Sverige AB   Status: Juli 2018, klart.

4.7 Take-off 2019

Ett event där vi visar vår framtidsvision för flygplatsen och området.

Initiativtagare: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats . Ansvarig: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats. Status: Planerat till 2019.

4.8 Avsiktsförklaring mellan kommunen, flygplatsen och Regionförbundet Sörmland (Region Sörmland) förlängs

Initiativtagare: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats. Ansvarig: Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats. Status: Ligger i fas.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: