Projekt 1 - Purple Flag - utveckling av stadskärnan

I projektet Purple Flag ser man till att få en starkare kvällsekonomi i centrumkärnan. Kommun, näringsliv, polis och räddningstjänst har tillsammans sett över vilka åtgärder som kan genomföras för att få ett attraktivare och tryggare centrum. 

Ta fram handlingsplan

Tillsammans med näringsliv och kommun ska en handlingsplan tas fram. Handlingsplanen omfattar 40 punkter.

Initiativtagare: Nysam.  Genomförare: Nysam, Näringslivet och Nyköpings kommun   Status: Ligger i fas.

Svenska stadskärnor certifierar

Den 22 oktober 2018

Initiativtagare: Nysam.  Genomförare: Nysam, Nyköpings kommun   Status: Klart.

Här kan du läsa mer om projektet och handlingsplanen. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: