Meny

Projekt 1 - Purple Flag - utveckling av stadskärnan

I projektet Purple Flag ser man till att få en starkare kvällsekonomi i centrumkärnan. Kommun, näringsliv, polis och räddningstjänst har tillsammans sett över vilka åtgärder som kan genomföras för att få ett attraktivare och tryggare centrum. 

Aktiviteter:

1.1 Ta fram handlingsplan

Tillsammans med näringsliv och kommun ska en handlingsplan tas fram. Handlingsplanen omfattar 40 punkter.

Initiativtagare: Nysam.  Genomförare: Nysam, Näringslivet och Nyköpings kommun   Status: Klart.

1.2 Svenska stadskärnor certifierar

Den 22 oktober 2018

Initiativtagare: Nysam.  Genomförare: Nysam, Nyköpings kommun   Status: Klart.

Här kan du läsa mer om projektet och handlingsplanen. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: