Meny

Projekt 2 - Utveckling av Årummet - Hamnen till Harg

Nyköpingsån tillhör en av Nyköpings stoltheter. Därför är det viktigt att bevara och förädla stråket längs ån så att fler kan njuta av den fantastiska miljön och naturen.

Aktiviteter:

2.1 Projektering kring Å-kroken

Planen är att börja plantera och ställa i ordning den nedre delen mot vattnet våren 2019. 

Initiativtagare: Tekniska divisionen, Nyköpings kommun.   Genomförare: Tekniska divisionen, Nyköpings kommun. Status: Ligger i fas.

2.2 Bygga terass vid Släbro

Initiativtagare: Tekniska divisionen, Nyköpings kommun.  Genomförare: Tekniska divisionen, Nyköpings kommun.  Status: Klart

2.3 Bygga ramper för att tillgängliggöra promenaden mellan Folkungabron och Slottsgatan

Initiativtagare: Tekniska divisionen, Nyköpings kommun.  Genomförare: Tekniska divisionen, Nyköpings kommun. Status: Ligger i fas

2.4 Renovering av gångvägarna i Harg

Initiativtagare: Tekniska divisionen, Nyköpings kommun.  Genomförare: Tekniska divisionen, Nyköpings kommun. Status: Ligger i fas.

2.5 Plantering och underhåll av träd och mindre planteringar längs ån

Initiativtagare: Tekniska divisionen, Nyköpings kommun. Genomförare: Tekniska divisionen, Nyköpings kommun. Status: Ligger i fas.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: