Meny

Projekt 3 - Mötesplats Nyköping

Nyköping har många olika konferensanläggningar och vackra miljöer att erbjuda arrangörer. Genom Mötesplats Nyköping vill vi erbjuda företag, föreningar och organisationer de bästa förutsättningarna för att skapa lyckade evenemang. Bakom satsningen står Nyköping Turism, Nyköpings Arenor, Nysam, Scandic Stora Hotellet, Sunlight Hotel, Blommenhof och Clarion Collection Hotell Kompaniet.

Läs mer om Mötesplats Nyköping

Aktiviteter:

3.1 Lansering av Mötesplats Nyköping genom olika PR insatser

Genom till exempel reportage, annonser och pressreleaser lanseras Mötesplats Nyköping.

Initiativtagare: Nysam och Nyköping Turism.   Genomförare: Nysam   Status: Klart.

3.2 Medverka på olika evenemang för marknadsföring

Medverka på evenemang som till exempel Näringslivets dag, Nyköpings Bo-mässa och event.

Initiativtagare: Nysam.   Genomförare: Nysam och Nyköpings kommun.  Status: Ligger i fas.

3.3 Träffar med representanter från hotell

Informationsträffar där Hotellgruppen uppdateras om Mötesplats Nyköpings arbete.

Initiativtagare: Mötesplats Nyköping. genomförare: Mötesplats Nyköping. Status: Klart.

3.4 Hjälp med ansökningar

Hjälpt föreningar med ansökning om nationella arrangemang och att dessa ska förläggas i Nyköping.

Initiativtagare: Mötesplats Nyköping. genomförare: Mötesplats Nyköping. Status: Klart.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: