Projekt 4 - Enkelt att etablera

När företag vill etablera eller expandera sin verksamhet i Nyköpings kommun eller Oxelösunds kommun, är Nyköpingsregionen den professionella partnern som företagen kan vända sig till. Nyköpingsregionen hjälper företag med alla frågor som kan uppstå.

Enkelt att etablera sig i Nyköpingsregionen

Skapa marknadsmaterial av kommande företags/etableringsområden

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Genomförare: Nyköpings kommun Mark och exploateringsenheten.  Status: Ligger i fas.

Investerarluncher i Stockholm och lokalt

Potentiella investerare och fastighetsägare bjuds på lunch. Nuläget i Nyköpings tillväxt beskrivs. 

Initiativtagare: Nyköpingsregionen   Genomförare: Nyköpingsregionen   Status: Klart.

Besöka mässor och andra evenemang

Fokus Stockholm och Östergötland.

Initiativtagare: Nyköpingsregionen.  Genomförare: Nyköpingsregionen   Status: Ligger i fas.

Marknadsföring på sociala medier

Initiativtagare: Nyköpingsregionen.  Genomförare: Nyköpingsregionen.  Status: Ligger i fas.

Besök hos s.k. Tenant Reps

Initiativtagare: Nyköpingsregionen.  Genomförare: Nyköpingsregionen.  Status:Ligger i fas.

Tajt relation med Stockholm Business Alliance och Business Sweden

Initiativtagare: Nyköpingsregionen.  Genomförare: Nyköpingsregionen. Status: Ligger i fas.

Nätverkande med regionens befintliga företag

I syfte att få dem att agera som ambassadörer.

Initiativtagare: Nyköpingsregionen.  Genomförare: Nyköpingsregionen.  Status: Ligger i fas.

Utveckla vår service och mottagningsfunktion för prospekts

Innebär tätt samarbete med Oxelösunds och Nyköping kommuns Mark och exploateringsenhet och Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Initiativtagare: Nyköpingsregionen.  Genomförare: Nyköpingsregionen.  Status: Ligger i fas.

Delta i utvecklingsarbetet kring företagsområdet vid Skavsta

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Genomförare: Nyköpings kommun.   Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: