Meny

Projekt 5 - Genomförande av besöksnäringsstrategin

Besöksnäringsstrategin är framtagen av näringslivet och kommunen för att arbeta mot en ökad samverkan och samordning av resurser mot framtida gemensamma mål.

Aktiviteter:

5.1 Besöksnäring utanför tätorten - Outdoor Weekend

Syftet med detta projekt är att genom samverkan utveckla och profilera området för utomhusupplevelser (natur/ekoturism).

Projektet har varit igång i ca ett år och kommer pågå under hela 2019. 2 event har genomförts, 4 stycken återstår.

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Genomförare: Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun och Trosa kommun tillsammans med näringslivet. Status: Ligger i fas

5.2 Kompetenshöjande aktiviteter för företag verksamma inom naturturism

Exempel på aktiviteter:

  • Studieresa med syfte att inspireras och lära av andra aktörer (utfört)
  • Innovationsföreläsning (ej påbörjat)
  • Workshops för produktutveckling (löpande)
  • Intern studieresa inom projektet för att titta på varandras verksamheter, med syfte att hitta fler samarbeten och lära av varandra (ej påbörjat)
  • Utbildning i digitala kanaler, med syfte att hjälpa projektmedlemmarna hitta effektiva sätt att nå ut med sitt budskap (oktober 2018

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Genomförare: Nyköpings Turism. Status: Ligger i fas

5.3 Marknadsföra och sälja Nyköping i digitala kanaler och trycksaker

Initiativtagare: Nyköpings kommun.   Genomförare: Nyköpings kommun, Nyköpings Turism.  Status: Ligger i fas. 

5.4 Kompetensutveckling för näringen inom marknadsföring och kommunikation

Initiativtagare: Nyköpings kommun.  Genomförare: Nyköping Turism, Näringslivsenheten. Status: Ligger i fas.

5.5 Koordninera Turista hemma-dagarna

Initiativtagare: Nyköping Turism, Nyköpings kommun.   Genomförare: Nyköping Turism, Nyköpings kommun.  Status: Ligger i fas.

5.6 Förankra Berättelsen om Nyköping hos olika målgrupper

Initiativtagare: Nyköping Turism, Nyköpings kommun.  Ansvarig: Nyköping Turism, Nyköpings kommun.   Status: Ligger i fas.

5.5 Delta i arbetet med ny översiktsplan

Föra fram turismperspektivet i planering av ny översiktsplan.

Initiativtagare: Nyköping Turism, Nyköpings kommun.  Ansvarig: Nyköping Turism, Nyköpings kommun.   Status: Ligger i fas.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: