Meny

Nyköpings attraktionskraft och platsens utveckling

En viktig komponent för ett näringsliv i tillväxt och utveckling är tillgången på kreativ och välutbildad arbetskraft. För att attrahera och behålla människorna som utgör den arbetskraften behöver vi ha en attraktiv och livfull stadsmiljö, med gott om mötesplatser, lämpliga bostäder och ett rikt fritidsutbud. Alla Projekt inom fokusgruppen hittar du till vänster. Klicka dig vidare för att se alla aktiviteter i projekten.

Vi använder Infograms diagram, markera själv i snurran vilket fokusområde du vill se.

 

Nyköping har en levande stadskärna med unika miljöer, men ska arbeta för att stärka platsens attraktivitet ytterligare och göra den levande större delen av dygnet. Nyköping har ett stort och varierat utbud av evenemang, aktiviteter och upplevelser inom både sport, skärgård och kultur. Genom att förstärka de starka sidorna och förtydliga kommunens identitet vill vi bli en ännu mer attraktiv plats för boende, verksamma och besökare.

Vi vill också behålla styrkorna hos en småstad: trygghet, enkelhet, tillgänglighet och närhet. Vi tillvaratar initiativ och krafter som befolkar den omgivande landsbygden och ser tillväxtmöjligheter i samspelet mellan stad och land.

På sidorna som hör till fokusområdet hittar du en del av de projekt vi arbetar med i handlingsplanen. De som finns med i urvalet bedöms ha störst påverkan på näringslivsstrategins genomförande.

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via En väg in på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: