Projekt 5 - Kompetenssatsning inom byggsektorn

Byggindustrin går bra och kompetent personal efterfrågas. Det behöver finnas anpassade utbildningar för byggbranschen och i detta projekt ska åtgärder som leder till lösningar genomföras.

Aktiviteter:

5.1 Arbetsledarutbildning inom byggsektorn

Start planeras efter årsskiftet.

Initiativtagare: Byggklustret. Genomförare: Campus Nyköping Företag och utbildningsföretaget Byggstar. Status: Ligger i fas.

5.2 Utbildning för nyanlända och långtidsarbetslösa

”Till anställning inom byggsektorn inom 10 veckor”

Initiativtagare: Byggklustret. Genomförare: Campus Nyköping Företag i samarbete med Hermods (yrkessvenska) Arbetsförmedlingen, SFI och Campus. Status: Ligger i fas.

5.3 Start av socialt företag inom byggsektorn

En fortsättning på ovanstående utbildning. 

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag. Genomförare: Campus Nyköping Företag.  Status: Ligger i fas

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: