Projekt 3 - Kompetensförsörjning hotell och restaurang

Aktiviteter:

3.1 Komptensförsörjning

Hotell och restaurang branschen växer, personalbehovet ökar, samtidigt är det svårt att rekrytera. I detta projekt kraftsamlar man resurser och intresserade för att lösa kompetensförsörjningsbehovet.

Initiativtagare: Visit Nyköping Oxelösund/Nysam. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Ligger i fas.

3.2 Hotell och restaurangföretag startar kluster

Starta ett kluster för företag inom hotell och restaurangbranschen för att tillsammans finna lösningar på komptensförsörjningsutmaningar

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag.  Genomförare: Campus Nyköping Företag och näringslivet. Status: Ligger i fas. 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: