Meny

Projekt 3 - Kompetensförsörjning hotell och restaurang

Underrubrik saknas

Aktiviteter:

3.1 Kompetensförsörjning

Hotell och restaurang branschen växer, personalbehovet ökar, samtidigt är det svårt att rekrytera. I detta projekt kraftsamlar man resurser och intresserade för att lösa kompetensförsörjningsbehovet.

Initiativtagare: Nysam. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Ligger i fas.

3.2 Kock- och restaurangassistent utbildning

Genomförs på Nyköpings Strand Utbildningscentrum.

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag, Hotellgruppen. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Ligger i fas.

3.3 Bageri- och konditorutbildning

Genomförs på Nyköpings Strand Utbildningscentrum. Behovsanalys pågår.

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag, Campus Nyköping. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Påbörjad.

3.4 Serviceledarutbildning för besöksnäringen

Serviceledarutbildning för besöksnäringen med inriktning mot reception, konferens och servering. Genomförs på Nyköpings Strand Utbildningscentrum. Behovsanalys pågår.

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag, Hotellgruppen. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Påbörjad.

3.5 Kompetensutveckling livsmedelsproducenter

Behovsanalys pågår.

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag, STUA. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Påbörjad.

3.6 Hotell och restaurangföretag startar kluster

Starta ett kluster för företag inom hotell och restaurangbranschen för att tillsammans finna lösningar på kompetensförsörjningsutmaningar.

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag.  Genomförare: Campus Nyköping Företag och näringslivet. Status: Ligger efter planering.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: