Projekt 1 - IT-klustret kompetenssatsar

Nyköpings IT-kluster har bildat en ekonomisk förening för att sätta Nyköping på den digitala kartan. Tidigare var klustret ett löst sammansatt nätverk för bolag och intresserade i IT-sektorn. Nu tas nästa steg med ett flertal projekt inom kompetensutveckling.

IT-klustret bildar ekonomisk förening

Syftet är att arbeta med gemensamma projekt kopplade till utmaningarna och möjligheterna inom IT-sektorn. Föreningen bildades i september 2018.

Initiativtagare: IT-klustret. Ansvarig: IT-klustret. Status: Klart

IT-klustret genomför ett Hackaton

Den 9-10 november genomförde IT klustret ett Hackaton på Studsvik Tech park. Temat var hållbarhet med målet att skapa gemenskap för IT sektorn i regionen. Ett annat mål är att främja intern och extern kompetensförhöjning. 

Initiativtagare: IT-klustret. Ansvarig: IT-klustret. Status: Klart

Seminarier för internpersonal

IT-klustrets företagsmedlemmar erbjuder sin interna personal möjlighet att delta på komptenshöjande seminarier. 

Initiativtagare: IT-klustret. Ansvarig: IT-klustret. Status: Ligger i fas.

Seminarier om digitalisering

IT-klustret planerar att genomföra gemensamma seminarier för Nyköpings företag för att höja kompetensen inom digitalisering.

Initiativtagare: IT-klustret. Ansvarig: IT-klustret. Status: Ligger i fas.  

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: