Meny

Projekt 6 - Integrationsprojekt

Nyanlända behöver på ett enklare sätt kunna komma in i arbetslivet. I projektet genomför olika näringslivsaktörer olika integrationsinsatser för att ta tillvara på den komptens individerna har för att jobba mot ett inkluderande samhälle.

Aktiviteter:

6.1 LRFs integrationsarbete

Lantbruksföretag har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen, där fokus ligger i att matcha nyanlända med lantbrukskomptens och svenska lantbruksföretag.

Initiativtagare: LRF. Genomförare: LRF och Arbetsförmedlingen. Status: Ligger efter i planeringen. 

6.2 Integrationsworkshop

Skapa en gemensam aktivitetsplan kring integrationsåtgärder i arbetslivet.

Initiativtagare: Nyköpings kommun. Genomförare: Nyköpings kommun och näringslivet. Status: Klart.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: