Projekt 6 - Integrationsprojekt

Nyanlända behöver på ett enklare sätt kunna komma in i arbetslivet. I projektet genomför olika näringslivsaktörer olika integrationsinsatser för att ta tillvara på den komptens individerna har för att jobba mot ett inkluderande samhälle.

LRFs integrationsarbete

Lantbruksföretag har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen, där fokus ligger i att matcha nyanlända med lantbrukskomptens och svenska lantbruksföretag.

Initiativtagare: LRF. Genomförare: LRF och Arbetsförmedlingen. Status: Ligger efter i planeringen. 

Integrationsworkshop

Skapa en gemensam aktivitetsplan kring integrationsåtgärder i arbetslivet.

Initiativtagare: Nyköpings kommun. Genomförare: Nyköpings kommun och näringslivet. Status: Ligger i fas.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: