Projekt 4 - Digitaliseringssatsning

Digitaliseringen är oundviklig. Företagen behöver rusta sig för utvecklingen och vi vill ge företagen goda förutsättningar att utvecklas för att klara den digitala utvecklingen.

Företagsam Nora utbildar medlemmar

Företagsam Nora ger sina medlemmar utbildning i digitala plattformar baserat medlemmarnas tidigare erfarenheter i detta.

Initiativtagare: Företagsam Nora. Genomförare: Företagsam Nora. Status: Klart.

Kick start för industriföretag

Kick-start ger industriföretagen möjlighet att förstå vad digitalisering är och vilka möjligheter det kan ge dem som företag.

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag. Genomförare: Campus Nyköping Företag i samarbete med Mälardalens Högskola och Teknikföretagen. Status: Ligger i fas. 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: