Meny

Projekt 2 - Campus Nyköping Företag

Campus Nyköpings arbete sker i samverkan mellan Campus Nyköping, Näringslivsenheten och näringslivet. Representanter från näringslivet ingår i Campus Nyköpings styrgrupp.

Campus Nyköping Företag driver inga egna utbildningsinsatser men bidrar med kunskap i analyser om företagens behov och ser till att  utbildningar upphandlas via e-avrop och startar.

Mer information om kontaktuppgifter och pågående aktiviteter på Campus Nyköping Företag hittar du på webbsidan.

 

Aktiviteter:

2.1 Anställa verksamhetsledare 

Campus Nyköping Företag behöver byggas upp som verksamhet, ett första steg är att anställa en verksamhetsledare som påbörjar detta arbete. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun. Genomförare: Nyköpings kommun. Status: Påbörjats. 

2.2 Marknadsföra Campus Nyköping Företag på Näringslivets dag

Näringslivet i Nyköping, kommunen och alla utbildningsinstanser har nytta av Campus Nyköping Företag. Ett första steg är att marknadsföra Campus Nyköping Företag bland målgrupperna. 

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Klart. 

2.3 Genomföra företagsbesök

Genpom att genomföra företagsbesök kan Campus Nyköping Företag enklare identifiera kompetensförsörjningsutmaningar. Detta ligger sedan som grund för Campus Nyköping Företags fortsatta arbete.  

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Ligger i fas. 

2.4 Rekrytera fler styrelsemedlemmar från näringslivet

Rektyrera medlemmar från näringslivet till Campus Nyköpings Företags styrelse.

Initiativtagare: Nyköpings kommun. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Ligger i fas. 

2.5 Kompetensutveckling aktörer i stadskärnan

För en levade stadskärna arbetar CNF ihop med NYSAM med kompetensutveckling.

Initivativtagare: Campus Nyköping Företag. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Ligger i fas.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: