Projekt 2 - Campus Nyköping Företag

Campus Nyköpings arbete sker i samverkan mellan Campus Nyköping, Näringslivsenheten och näringslivet. Representanter från näringslivet ingår i Campus Nyköpings styrgrupp.

Campus Nyköping Företag driver inga egna utbildningsinsatser men bidrar med kunskap i analyser om företagens behov och ser till att  utbilningar upphandlas via e-avrop och startar.

Mer information om kontaktuppgifter och pågående aktiviteter på Campus Nyköping Företag hittar du på webbsidan.

 

Anställa verksamhetsledare 

Campus Nyköping Företag behöver byggas upp som verksamhet, ett första steg är att anställa en verksamhetsledare som påbörjar detta arbete. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun. Genomförare: Nyköpings kommun. Status: Klart. 

Marknadsföra Campus Nyköping Företag på Näringslivets dag

Näringslivet i Nyköping, kommunen och alla utbildningsinstanser har nytta av Campus Nyköping Företag. Ett första steg är att marknadsföra Campus Nyköping Företag bland målgrupperna. 

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Klart. 

Genomföra företagsbesök

Genpom att genomföra företagsbesök kan Campus Nyköping Företag enklare identifiera kompetensförsörjningsutmaningar. Detta ligger sedan som grund för Campus Nyköping Företags fortsatta arbete.  

Initiativtagare: Campus Nyköping Företag. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Ligger i fas. 

Rekrytera fler styrelsemedlemmar från näringslivet

Initiativtagare: Nyköpings kommun. Genomförare: Campus Nyköping Företag. Status: Ligger i fas. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: