Meny

Kompetensförsörjning och integration

Enligt företagen är kompetensförsörjning den enskilt största utmaningen och det största hindret för fortsatt tillväxt. Kompetensgapet finns inom flertalet yrkesgrupper. Det gäller särskilt yrkeskategorier inom IT och bygg-och samhällsutveckling eftersom de skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling, både i den egna branschen och i andra. Alla Projekt inom denna fokusgrupp hittar du till vänster. Klicka dig vidare för att se alla aktiviteter i projekten.

Vi använder Infograms diagram, markera själv i snurran vilket fokusområde du vill se.

 

För att klara de behov som finns framöver behövs kreativa lösningar. De handlar om att:

  • ha ett strategiskt förhållningssätt till personalplanering inom näringslivet
  • metodiskt vidareutbilda befintlig personal
  • arbeta för en ökad samverkan mellan näringsliv, universitet och andra utbildningslösningar
  • integrera utrikesfödd arbetskraft in på arbetsmarknaden

På sidorna som hör till fokusområdet hittar du en del av de projekt vi arbetar med i handlingsplanen. De som finns med i urvalet bedöms ha störst påverkan på näringslivsstrategins genomförande.

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via En väg in på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: