Meny

Projekt 5 - Samverkan och utveckling

Dialog och samverkan är viktiga grundförutsättningar för att kommunen ska kunna skapa ett gott företagsklimat där företag trivs och vill utvecklas.

Aktiviteter:

5.1 Tillväxtgruppen och arbetsgruppen 

Tillväxtgruppen och arbetsgruppen är två konstellationer som består av näringslivsrepresentanter, politker och kommunala tjänstemän. Syftet med grupperna är att aktivt arbeta med Näringslivsstrategin och dess handlingsplan. Även frågor av annan karaktär behandlas i dessa grupper som exempelvis stadsplaneringsprojekt med bäring på näringslivet. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun Näringslivsenheten.  Genomförare: Nyköpings kommun Näringslivsenheten och näringslivet.  Status: Ligger i fas.

5.2 Näringslivsenheten gör företagsbesök

Tjänstemän från Näringslivsenheten åker ut på företagsbesök regelbundet för att skapa relationer till lokal näringlivet och för att få en bättre inblick i företagens verklighet. 120 st besök per år genomförs.

Initiativtagare: Nyköpings kommun Näringslivsenheten. Genomförare: Nyköpings kommun, Näringslivsenheten. Status: Ligger i fas.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: