Projekt 5 - Miljö, livsmedel och alkohol

Tjänster där kommunen utövar myndighetshandläggning ska förenklas och handläggningstiderna ska förkortas. I det här projektet fokuserar vi på handläggning inom områdena miljö, livsmedel och alkohol.

 

Lätt att göra rätt - Miljö, livsmedel, alkohol

Förbättra och utveckla informationsmaterial till företag

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Status: Ligger i fas. 

Bättre spridning av information om lagändringar som påverkar företag

Vi vill att företag som påverkas av lagändringar lättare ska information om lagändringarna via exempelvis Näringslivets nyhetsbrev eller andra kanaler.

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Status: Ligger i fas.

Infoträff och utbildning för livsmedelsföretagare

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten.  Status: Ligger i fas. 

Tydligare och enklare information till företag på nykoping.se

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Status: Ligger i fas.

Utveckla och se över informationen till företag på nykoping.se

Initiativtagare: Nyköpings kommun Miljöenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Miljöenheten.  Status: Ligger i fas.

Öka telefonbemanningen på Miljöenheten

För att det ska bli lättare att nå Miljöenheten vill vi öka telefonbemanningen.

Initiativtagare: Nyköpings kommun Miljöenheten.  Ansvarig: Nyköpings kommun Miljöenheten.  Status: Ligger i fas.

Infomöten inför tillsynsprojekt på större miljöbranscher

Initiativtagare: Nyköpings kommun Miljöenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Miljöenheten. Status: Ligger i fas.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: