Meny

Projekt 2- Lätt att göra rätt

Tjänster där kommunen utövar myndighetshandläggning ska förenklas och handläggningstiderna ska förkortas. I det här projektet fokuserar vi på handläggning inom områdena miljö, livsmedel och alkohol.

 

Aktiviteter:

2.1 Förbättra och utveckla informationsmaterial till företag

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Status: Ligger i fas.

Material till projekt har tagits fram och görs löpande. Under hösten 2019 genomförs ett utvecklingsarbete med digital och analog information.

2.2 Bättre spridning av information om lagändringar som påverkar företag

Företag som påverkas av lagändringar ska lättare nås av information om lagändringarna via kommunens kommunikationskanaler, exempelvis Näringslivets nyhetsbrev eller andra kanaler. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten.

Status: Ligger i fas.

2.3 Infoträff och utbildning för livsmedelsföretagare

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. 

Status: Ligger i fas. 

2.4 Tydligare och enklare information till företag på nykoping.se

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten.

Status: Ligger i fas.

2.5 Utveckla och se över informationen till företag på nykoping.se

Initiativtagare: Nyköpings kommun Miljöenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Miljöenheten. 

Status: Klart. Arbetet genomfördes i samband med ny webb för Nyköpings kommun.

2.6 Öka telefonbemanningen på Miljöenheten

Det ska bli lättare att nå Miljöenheten via telefon och vi vill öka telefonbemanningen.

Initiativtagare: Nyköpings kommun Miljöenheten.  Ansvarig: Nyköpings kommun Miljöenheten. 

Status: Påbörjat.

2.7 Infomöten inför tillsynsprojekt på större miljöbranscher

Initiativtagare: Nyköpings kommun Miljöenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Miljöenheten.

Status: Ligger i fas.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: