Projekt 2- Lätt att göra rätt; Miljö, livsmedel, alkohol

Tjänster där kommunen utövar myndighetshandläggning ska förenklas och handläggningstiderna ska förkortas. I det här projektet fokuserar vi på handläggning inom områdena miljö, livsmedel och alkohol.

 

Aktiviteter:

2.1 Förbättra och utveckla informationsmaterial till företag

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Status: Ligger i fas. 

2.2 Bättre spridning av information om lagändringar som påverkar företag

Vi vill att företag som påverkas av lagändringar lättare ska information om lagändringarna via exempelvis Näringslivets nyhetsbrev eller andra kanaler.

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Status: Ligger i fas.

2.3 Infoträff och utbildning för livsmedelsföretagare

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten.  Status: Ligger i fas. 

2.4 Tydligare och enklare information till företag på nykoping.se

Initiativtagare: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Livsmedelsenheten. Status: Ligger i fas.

2.5 Utveckla och se över informationen till företag på nykoping.se

Initiativtagare: Nyköpings kommun Miljöenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Miljöenheten.  Status: Ligger i fas.

2.6 Öka telefonbemanningen på Miljöenheten

För att det ska bli lättare att nå Miljöenheten vill vi öka telefonbemanningen.

Initiativtagare: Nyköpings kommun Miljöenheten.  Ansvarig: Nyköpings kommun Miljöenheten.  Status: Ligger i fas.

2.7 Infomöten inför tillsynsprojekt på större miljöbranscher

Initiativtagare: Nyköpings kommun Miljöenheten. Ansvarig: Nyköpings kommun Miljöenheten. Status: Ligger i fas.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: