Meny

Projekt 1 - Enklare att ansöka via webben

Vi vill att det ska vara lättare att ansöka om bygglov, och det ska vara enkelt att få råd och tillstånd i olika markärenden. Vi arbetar med att optimera processerna och med att förkorta handläggningstiderna. Detta för att du som företagare eller privatperson ska få snabba resultat.

Aktiviteter:

1.1 Projekt Ansök via webben - bygglov och mark

Initiativtagare: Nyköpings kommun samhällsbyggnad. Ansvarig: Bygglovenheten

Status: Ligger i fas.

1.2 Webbaserade checklistor

Listor som underlättar för den som söker att lämna in ett korrekt underlag för att på så vis underlätta och optimera handläggningen av ärendet. 

Initiativtagare: Nyköpings kommun samhällsbyggnad   Ansvarig: Bygglovenheten, Nyköpings kommun.  

Status: Ligger i fas. 

1.3 Utvecklade e-tjänster och ny bygglovswebb

Utvecklad e-tjänster och möjligheten att ansöka om bygglov eller anmäla bygglovsärenden via Nya bygglovswebben.

Initiativtagare: Nyköpings kommun samhällsbyggnad   Ansvarig: Bygglovenheten   

Status: Klart.

1.4 Robotisera bygglovshandläggningen via ATOM

17/9 2018 lanserades Robotisera Automation och robotisering via ATOM. Detta innebär att du som ansöker om bygglov får automatiska notifieringar och e-postmeddelanden vid de inledande stegen i bygglovprocessen. Arbetet med att automatisera kommer fortsätta utvecklas för att hela bygglovsprocessen inom ett halvår ska vara automatiserad/robotiserad.

Initiativtagare: Nyköpings kommun samhällsbyggnad   Ansvarig: Bygglovenheten   

Status: Ligger i fas.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: